Syksyn rahoituskuulumisia

Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi elokuun kokouksessaan kolmen yrityshankkeen sekä kolmen yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille hankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 80 000 euroa. Näiden yleishyödyllisten investointi- ja kehittämishankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä noin 109 000 euroa, josta Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia. Leader-yritystukea myönnettiin yhteensä noin 29 000 euroa. Yritystuen määrä on 35 prosenttia hankkeen kokonaiskustannusarviosta. ELY-keskus tekee vielä näille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

HANKETUET, ELOKUU 2022

Honkamajan alueen kehittämishanke/Oulaisten kaupunki

Honkamajan liikunta-alue on Oulaisten kaupungin omistama liikuntapaikka, joka sijaitsee Piipsjärven Honkarannalla, 11 kilometrin etäisyydellä Oulaisten keskustasta. Alueella on hiihtomaja sekä majoituskäytössä oleva vanha hiihtomaja. Alue on ollut perinteisesti hiihtäjien ja mäenlaskijoiden käytössä, mutta nykyisin alueella liikkuu myös frisbeegolfaajia, porrasjuoksijoita ja muita kesäkuntoilijoita alueelle merkityillä uusilla vaellusreiteillä. Lisäksi Sporting-ampumarataa hallinnoiva Ampumaratayhdistys ry on vuokrannut Oulaisten kaupungilta maa-alueita Honkamajalta oman toimintansa käyttöön.

Hanke on Honkamajan aluetta kehittävä hanke, johon palkataan päätoiminen työntekijä. Työntekijä tekee osallistavilla menetelmillä taustaselvitystyötä, jonka pohjalta laaditaan toimenpidesuunnitelma Honkamajan alueen kehittämisen jatkosuunnitelmaksi. Alueelle on noussut joukko hajanaisia palveluita ilman kokonaissuunnitelmaa, ja toiminnot vaativat jatkossa uudelleenjärjestelyitä ja yhteensovittamista, jotta toiminta alueella olisi tulevaisuudessa turvallisempaa ja laajoja käyttäjäkuntia palvelevaa.

Hankkeen toteuttamisvastuu on hankkeen työntekijällä, mutta työ toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Oulaisten kaupungin teknisen sekä liikuntapalveluiden, alueen eri nykytoimijoiden, mahdollisten uusien toimijoiden sekä muiden hankkeiden kanssa.

Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 25 631 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 20 500 euroa. Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa tuki on pääsääntöisesti 80 %.

Kannuksen siirtolaisuushanke/Kannus-Seura ry

Keski-Pohjanmaan Kulttuuriliitto on perustanut yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton kanssa Keski-Pohjanmaan/maakunnallisen siirtolaisuushankkeen, jonka avulla on tarkoitus kartoittaa henkilöitä, jotka ovat lähteneet siirtolaisiksi vuosina 1860–1960. Hankkeen avulla on mahdollisuus tallentaa muistoja, tarinoita ja valokuvia muun muassa Amerikkaan, Australiaan ja Ruotsiin lähteneistä henkilöistä. Hanke toimii täysin vapaaehtoispohjalta ja kunnittain tietojen keräämisestä on vastuussa paikalliset kotiseutuyhdistykset.

Kannuksen kotiseutuyhdistyksen, eli Kannus-Seuran hankkeen tavoitteena on selvittää Kannuksesta lähteneiden siirtolaisten ja heidän jälkipolviensa elämää. Tavoitteena on selvittää siirtolaisten ammatillisia suuntauksia ja yhteiskunnallisia asemia uudessa kotimaassaan sekä sitä, miten siirtolaiset mahdollisesti takaisin palatessaan löysivät paikkansa kotikunnastaan. Lisäksi selvitetään, minkälaisia uusia oppeja he toivat maatalouteen, rakentamiseen, hallintoon, yhdistystoimintaan tai mikä heidän vaikutuksensa oli Suomessa ja kotipaikkakunnillaan yhteiskunnalliseen kehitykseen.

Hankkeeseen palkataan hankekoordinaattori, joka käynnistää Kannuksen kylillä keräystoiminnat hakemalla henkilöt ja ohjaamalla heidät työskentelyn pariin – syksyn 2022 aikana haetaan jokaiseen kylään 4–6 keräyshenkilöä, jotka koulutetaan haastattelu- ja taltiointitoimintaan. Keräyshenkilöt toimivat kaikki talkooperiaatteella tallentaen haastattelut ja keräten materiaalin toimitettavaksi hankekoordinaattorille, joka kokoaa tulokset toimitettavaan muotoon.

Hankkeen jatkotuloksena tehdään kirja tai muu julkaisu, jossa on perusteellinen arviointi ja analyysi siirtolaisuuden vaikutuksesta niin siirtolaisiksi jääneiden sekä kotimaahan palanneiden keskuudessa.

Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 välisenä aikana. Kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 61 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli noin 48 800 euroa.

Kuntosalilaitteet Mäyränperälle/Mäyränperän Kyläyhdistys ry

Mäyränperä on pieni kylä Oulaisissa, jossa on toiminut aktiivinen kyläyhdistys jo 40 vuoden ajan. Kyläyhdistys on kehittänyt vuosien varrella kylälle vapaa-ajan toimintaa, jolloin kylää on saatu viihtyisämmäksi asua.

Hankkeessa on tarkoituksena tehdä tarvittavia hankintoja, joilla saadaan uusia harrastusmahdollisuuksia kyläläisille. Kuntoradan käyttöasteen nostamiseksi sen varrelle hankitaan kuntosalilaitteita ja tehdään ulkokuntosali. Kylälle on muuttanut useita lapsiperheitä, joten kylälle hankitaan myös keinuja ja hiekkalaatikko heidän toiveestaan.

Kyläyhdistys järjestää erilaisia tapahtumia pitkin vuotta ja niitä kehittääkseen kyläyhdistys tekee erinäisiä hankintoja, kuten maalivaate, teltta ja rasvakeitin.

Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 välisenä aikana. Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 22 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli noin 11 000 euroa.

 

YRITYSTUET, ELOKUU 2022

Tmi Olli Mäkikauppila/Sievi

Särkkäin Mökkipalvelu Oy/Kalajoki

Ratsu-Ateljee Oy/Oulainen

 

Rieska-Leaderin seuraava hankkeiden käsittelykokous pidetään 5.10.2022. Kokous on nykyisen kauden viimeisimpiä, joten nyt on hyvä aika jalostaa hyvät ideat hankkeiksi! Jätäthän hakemuksesi Hyrrän kautta viimeistään 21.9. mennessä. Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa olla yhteydessä Leader-toimistoon etukäteen!