Leader-rahoituksen hakuprosessi

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Katsotaan yhdessä voiko idealle saada rahoitusta

Autamme sinua hankkeen suunnittelussa

Saat tietoa hankkeeseen tarvittavista dokumenteista ja huomioitavista asioista

Tee hakemus sähköiseen Hyrrä-järjestelmään

Saat sähköpostiisi tiedon, kun olemme saaneet hakemuksen, jonka jälkeen voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä

Rieska-Leaderin hallitus käsittelee hakemuksesi

Hallitus päättää hankeen rahoituksesta

ELY-keskus tekee hankkeesta  viranomaispäätöksen

Tutustu hankepäätökseen huolellisesti

Toteuta hanketta ja hae maksatusta

Toteuta hanke hankesuunnitelman ja päätöksen mukaisesti

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Rieska-Leaderiin ja olet saanut sähköpostiisi ilmoituksen vireilletulosta! Vasta vireilletulon jälkeen tulleet kustannukset ovat tukikelpoisia.

Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit ja lisäksi mahdollisimman monta kyseisen hanketyypin kriteeriä

 • Pakolliset valintakriteerit kaikille hankkeille

  1. Hanke on ohjelman ja säädösten mukainen
  2. Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategista painopistettä:
   1. Elinvoima ja hyvinvointi
   2. Monipuolinen yritystoiminta
   3. Rieskalaisuus
   4. Älykäs uudistuminen
  3. Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategian läpileikkaavaa teemaa:
   1. Ympäristöviisaus
   2. Nuoret
   3. Kansainvälisyys
   4. Vaikuttavuus
  4. Hakija on sitoutunut hankkeeseen ja hakijalla on taloudelliset edellytykset ja osaamista hankkeen toteuttamiseen
  5. Hanke on toteutuskelpoinen ja sen kustannusarvio on realistinen
  6. Hanke on kustannustehokas ja tulokseltaan merkittävä
 • Yleishyödylliset hankkeet

  1. Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija
  2. Hankkeessa on sitoutuneita yhteistyökumppaneita
  3. Hankkeen ansiosta syntyy tai säilyy lähipalveluita tai -tuotteita
  4. Hankkeen kohderyhmänä tai toteuttajana ovat nuoret
  5. Hanke edistää yhteistyötä tai älykkäät kylät -teemaa
  6. Hanke tukee paikallista kulttuuria ja perinteitä
  7. Hankkeessa hyödynnetään digitalisaation mahdollisuuksia
  8. Arvio vaikuttavuudesta (1-3 pistettä)
 • Yritystuet

  1. Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija
  2. Hakijana on uusi yritys
  3. Hankkeen ansiosta syntyy uusia työpaikkoja
  4. Hanke edistää yritysten välistä yhteistyötä
  5. Hankkeessa kokeillaan tai suunnitellaan uutta toimintaa
  6. Hanke edistää lähipalvelujen tai lähituotteiden tuottamista
  7. Hanke edistää uusiutuvan energian käyttöönottoa
  8. Arvio vaikuttavuudesta (1-3 pistettä)

Rieska-Leader ry:n hallituksen tekemät linjaukset rahoitettavista hankkeista: