Leader-rahoituksen hakuprosessi

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Katsotaan yhdessä voiko idealle saada rahoitusta

Autamme sinua hankkeen suunnittelussa

Saat tietoa hankkeeseen tarvittavista dokumenteista ja huomioitavista asioista

Tee hakemus sähköiseen Hyrrä-järjestelmään

Saat sähköpostiisi tiedon, kun olemme saaneet hakemuksen, jonka jälkeen voit aloittaa hankkeen toteuttamisen omalla riskillä

Rieska-Leaderin hallitus käsittelee hakemuksesi

Hallitus päättää hankeen rahoituksesta

ELY-keskus tekee hankkeesta  viranomaispäätöksen

Tutustu hankepäätökseen huolellisesti

Toteuta hanketta ja hae maksatusta

Toteuta hanke hankesuunnitelman ja päätöksen mukaisesti

Hanketta ei saa aloittaa ennen kuin hakemus on jätetty Rieska-Leaderiin ja olet saanut sähköpostiisi ilmoituksen vireilletulosta! Vasta vireilletulon jälkeen tulleet kustannukset ovat tukikelpoisia.

Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Kaikkien hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit ja lisäksi mahdollisimman monta kyseisen hanketyypin kriteeriä

 • Pakolliset valintakriteerit kaikille hankkeille

  1. Hanke on hanketoimintaa sääntelevien lakien ja asetusten sekä Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014–2020 mukainen
  2. Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategista painopistettä:
   1. Yrittäjyyden ja elinkeinojen edistäminen
   2. Yhteisöllisyyden tukeminen
   3. Uudet palvelutuotannon mallit
   4. Alueen vetovoimaisuuden vahvistaminen
  3. Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rieska-Leaderin strategian läpileikkaavaa teemaa:
   1. Ekologisesti kestävä kasvu
   2. Innovaatiot
   3. Nuoret
   4. Monikulttuurisuus
  4. Hakija on sitoutunut hankkeeseen ja hakijalla on taloudelliset edellytykset ja osaamista hankkeen toteuttamiseen
  5. Hanke on toteutuskelpoinen ja sen kustannusarvio on realistinen
 • Yleishyödylliset hankkeet

  1. Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija
  2. Hankkeessa on sitoutuneita yhteistyökumppaneita
  3. Hankesuunnitelmasta käy ilmi hankkeessa aloitetun toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen
  4. Hankkeen ansiosta syntyy tai säilyy palveluita
  5. Hankkeen ansiosta syntyy uusia työpaikkoja tai säilyy työpaikkoja
  6. Hankkeessa on riittävän laaja kohderyhmä
 • Yritystuet

  1. Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija
  2. Hakijana on uusi yritys
  3. Hankkeen ansiosta syntyy uusia työpaikkoja
  4. Hanke edistää yritysten yhteistyöverkostoja
  5. Hankkeella on riittävää vaikuttavuutta yrityksen toimintaan
  6. Hanke edistää lähipalvelujen tai lähituotteiden tuottamista
 • Kansainväliset hankkeet

  1. Hankkeen toteuttajana on uusi hanketoimija
  2. Hanke tuo osaamista Rieska-Leaderin alueelle tai vie osaamista Rieska-Leaderin alueelta
  3. Hankesuunnitelmasta käy ilmi hankkeessa aloitetun toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen
  4. Hankkeessa on riittävän laaja kohderyhmä

Rieska-Leader ry:n hallituksen tekemät linjaukset rahoitettavista hankkeista: