Lomakkeet ja ohjeet

Suomi.fi -valtuuksien hakeminen

Hyrrä-asiointiin tarvitaan Suomi.fi -valtuudet

Jos sinulla on yksin yrityksen tai yhteisön asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi -palvelussa (video-ohje 1).

Joissain tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi -valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilöllä on yhdistysrekisterissä oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tässä tapauksessa on tehtävä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin (video-ohje 2).

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen niille tahoille, joiden edustamisoikeuksia ei saada suoraan yritys- tai yhdistysrekistereistä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esim. elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja yhdistykset, joiden säännöt vaativat enemmäin kuin yhden nimenkirjoittajan (video-ohje 3).

Keskeneräiset hakemukset eivät löydy kirjautumalla omalle sivulle, vaan ne vaativat kirjautumisen eri paikkaan (video-ohje 4).

Tästä pääset katsomaan video-ohjeet valtuuksien hakemiseen.

Ohjeet logojen käytöstä hankkeissa

Kaikissa EU-ohjelmissa ja Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen. Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa tiedotteissa, mainoksissa, julisteissa, työmaakylteissä, lehti-ilmoituksissa, opintotodistuksissa, esitteissä, lomakkeissa, tms. on käytettävä EU:n lippua, jossa on lisänä seuraava teksti: “Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” tai lyhyempi versio “Maaseuturahasto”. EU-lipun lisäksi täytyy aina olla mukana myös rahoittajan, eli Rieska-Leaderin logo.

 

Perusversiot tarvittavista logoista

Hanketuet

Alla olevista tiedostoista löydät hankeen hakemisessa tarvittavia tiedostoja.

Hankesuunnittelun voit aloittaa hankesuunnitelmapohjaan (Word-pohja). Hyrrässä on samat kohdat, joten voit kopioida tekstit suoraan sinne.

Talkootyölomake tarvitaan arvioitaessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrää. Hankkeen omarahoitusosuutta voidaan kattaa talkootyöllä. Talkootyön arvo on 15 € / tunti / hlö ja konetyön arvo 45 € / tunti / hlö+kone.

Yli 2 500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso. Pyydä vähintään kolme tarjousta voi puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Se onnistuu esim. täyttämällä hintavertailulomakkeen. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa.