Lomakkeet ja ohjeet

Täältä löydät tarvittavia lomakepohjia ja ohjeita ohjelmakauden 2014-2022 sekä rahoituskauden 2023-2027 hankkeisiiin. Kauden 2023-2027 lomakkeissa ja ohjeissa on vielä puutteita. Niitä päivitetään tänne sitä mukaan, kun ne valmistuvat. Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä Rieska-Leaderin henkilöstöön.

Suomi.fi -valtuuksien hakeminen

Hyrrä-asiointiin tarvitaan Suomi.fi -valtuudet

Jos sinulla on yksin yrityksen tai yhteisön asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi -palvelussa (video-ohje 1).

Joissain tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi -valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilöllä on yhdistysrekisterissä oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tässä tapauksessa on tehtävä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin (video-ohje 2).

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen niille tahoille, joiden edustamisoikeuksia ei saada suoraan yritys- tai yhdistysrekistereistä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esim. elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja yhdistykset, joiden säännöt vaativat enemmäin kuin yhden nimenkirjoittajan (video-ohje 3).

Keskeneräiset hakemukset eivät löydy kirjautumalla omalle sivulle, vaan ne vaativat kirjautumisen eri paikkaan (video-ohje 4).

Tästä pääset katsomaan video-ohjeet valtuuksien hakemiseen.

Hanketuet 2023-2027

Alla olevista tiedostoista löydät hankkeen hakemisessa ja toteuttamisessa tarvittavia pohjia.

Hankesuunnittelun voit aloittaa hankesuunnitelmapohjaan (Word-pohja). Hyrrässä on samat kohdat, joten voit kopioida tekstit suoraan sinne.

Talkootyölomake tarvitaan arvioitaessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrää. Hankkeen omarahoitusosuutta voidaan kattaa talkootyöllä. Talkootyön arvo on 20 € / tunti / hlö ja konetyön arvo 60 € / tunti / hlö+kone.

Yli 3 000 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso. Pyydä vähintään kolme tarjousta puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Se onnistuu esim. täyttämällä hintavertailulomake. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään hankkeen hakuvaiheessa.

Viestintä hankkeen aikana

Ohjeet logojen käytöstä hankkeissa

Kaikissa EU-ohjelmissa ja Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen. Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa tiedotteissa, mainoksissa, julisteissa, työmaakylteissä, lehti-ilmoituksissa, opintotodistuksissa, esitteissä, lomakkeissa, tms. on käytettävä EU:n lippua, jossa on lisänä Euroopan unionin osarahoittama -teksti. EU-lipun lisäksi täytyy aina olla mukana myös rahoittajan eli Rieska-Leaderin logo.

Kauden 2014-2022 hankkeissa käytetään EU-lippua, jossa on teksti: “Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” tai lyhyempi versio “Maaseuturahasto”.

Perusversiot tarvittavista logoista
Mikäli tarvitset logoja eri muodoissa, löydät niitä alla olevista linkeistä

Tiedotusjuliste ja -kyltti

  • Hankkeissa, joissa tuki on yli 10 000 € (2023-2027) / 50 000 € (2014-2022), tulee hankkeen toteuttamisen ajan olla esillä A3-kokoinen juliste, jossa kerrotaan hankkeesta ja EU-rahoituksesta.
  • Investointihankkeisiin Rieska-Leader toimittaa pysyvän kyltin (kyltti korvaa julisteen).