Leader kansainvälisyys

Euroopan Unionin jäsenmaiden välistä yhteistyötä edistetään mm. Leader-rahoitteisien kansainvälisten hankkeiden avulla. Kansainvälisen Leader-hankkeen teema voi olla vaikka lähiruoka, käsityöt tai nuoret.

Kansainvälinen hanke

Kansainvälinen hanke toimii periaatteessa samoin kuin paikallinen yleishyödyllinen hanke. KV-hankkeessa täytyy kuitenkin huomioida eri maiden lait ja asetukset. Heti hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Rieska-Leaderillä on vuosikymmenten kokemus kansainvälisistä hankkeista.

Esimerkkejä kaudella 2014-2020 rahoitetuista KV-hankkeista

Fresh and local food – competitive advantages in rural areas (Hollanti ja Saksa)

Hankkeessa opitaan asiantuntijoilta paikallisten tuotteiden parempaa tuotteistamista ja markkinointia sekä tutustutaan Hollannin ja Saksan maaseutualueiden hyviin käytäntöihin.

Youth Board and Youth Manifesto (Skotlanti)

Nuorisotyöryhmätoiminnan kehittäminen ja nuorten manifestin tekeminen

INNOCRAFTS – Kansainvälisen yhteistyön avulla käsityötaitojen rikastuttamisen -hanke (Irlanti)

Kartoitetaan, kerätään ja vaihdetaan käsityöyrittämiseen liittyviä hyviä käytäntöjä, verkostoja ja kokemuksia

Aktiivisuus – luonto – yrittäjyys (Puola)

Hyvien käytäntöjen ja ideoiden hakeminen tapahtumien järjestämiseen ja asukkaiden aktivoimiseen, erityisesti lähi- ja villiruokaan liittyen

Youthful Heritage (Puola /ja Romania/)

Hankkeessa annetaan alueen nuorille parempi mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin sekä antaa omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi ja valmistamaan niitä uudelle sukupolvelle sopiviksi vierailukohteiksi.

SpotOn! (YTY-teatteri & Irlanti)

Harrastajateattereiden yhteistyö


Kansainvälisyydellä voi lisätä maailmantuntemusta, solidaarisuutta, parantaa kielitaitoa, tuottaa uusia ideoita, kehittää toimintaa ja laajentaa verkostoa.