Leader kansainvälisyys

Euroopan Unionin jäsenmaiden välistä yhteistyötä edistetään mm. Leader-rahoitteisien kansainvälisten (ns. TNC) hankkeiden avulla. Kansainvälisen Leader-hankkeen teema voi olla vaikka lähiruoka, käsityöt tai nuoret.

Kansainvälinen hanke

Kansainvälinen hanke toimii periaatteessa samoin kuin paikallinen yleishyödyllinen hanke. KV-hankkeessa täytyy kuitenkin huomioida eri maiden lait ja asetukset. Heti hankkeen suunnitteluvaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä meihin. Rieska-Leaderillä on vuosikymmenten kokemus kansainvälisistä hankkeista.

Esimerkkejä 2014-2020 kaudella rahoitetuista TNC-hankkeista


Kansainvälisyydellä voi lisätä maailmantuntemusta, solidaarisuutta, parantaa kielitaitoa, tuottaa uusia ideoita, kehittää toimintaa ja laajentaa verkostoa.