Yhteisöjen toiminnan tukeminen

Leader-rahoituksella voidaan tukea maaseudun elinvoimaisuutta, viihtyvyyttä, harrastusmahdollisuuksia, kansainvälistä toimintaa ja yleensä elämisen edellytyksiä. Yleishyödylliset toimijat, kuten yhdistykset, seurat ja järjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneitamme, jotka toteuttavat kehittämishankkeita.

Apua yhteisöjen toimintaan ja kehitykseen

Leader-hankkeilla toteutetaan monenlaisia ideoita, jotka parantavat maaseudun palveluja ja viihtyisyyttä. Leader-hankkeet lähtevät tarpeesta ja niiden tuloksena syntyy aina jotakin uutta. Hae Leader-rahaa määritellyn idean toteuttamiseen. Ole yhteydessä Rieska-Leaderin jo varhaisessa vaiheessa, kun alat suunnitella ideastasi hanketta. Autamme idean kehittelyssä ja tukihaun jokaisessa vaiheessa.

Kuka voi hakea hanketukea?

Hakijana voi olla yhteisö tai säätiö, kyläyhdistys, maamiesseura, kunta tai oppilaitos. Hanketukea voidaan siis myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle sekä sellaiselle yksityisoikeudelliselle yhteisölle, jonka pääasiallinen tarkoitus on muu kuin taloudellinen toiminta tai jonka toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu. Yksityishenkilö ei voi olla hankkeen hakijana.

Hanketuen yleisiä kriteereitä

 • Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa.
 • Hanketukea ei voi saada sellaiseen toimintaan, jota hakija toteuttaa normaalistikin.
 • Hankkeen tulee hyödyttää mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita.
 • Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

Mihin hanketukea voi saada?

Kehittämishanke

Yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa voidaan esimerkiksi:

 • suunnitella ja kehittää asukkaiden palveluja
 • kehittää aluetta ja tuoda sinne toimintaa
 • edistää paikallista kulttuuria
Investointihanke

Yleishyödyllisellä investointihankkeella voidaan esimerkiksi:

 • hankkia, rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisiä tiloja
 • hankkia yhteisiä koneita, laitteita ja kalustoa
Koulutus- ja tiedonvälityshanke

Koulutushankkeet lisäävät:

 • osaamista
 • toiminta- ja yhteistyövalmiuksia
 • välittävät tietoa esimerkiksi uusista menetelmistä ja teknologioista

Yhteisöjen tukimuodot ja tukimäärät

Yleishyödylliset hankkeet voivat olla investointeja tai kehittämistä.

Investoinnille voidaan myöntää 50 % tai 75 % tukea. Korkeampaa tukiprosenttia käytetään Rieska-Leaderin hallituksen linjauksen mukaisesti hankkeisiin, jotka kohdistuvat suoraan lapsiin ja nuoriin.

Kehittämishankkeiden tuki on pääsääntöisesti 80 %. Perustellusta syystä tuki voi olla suurempi.

 

Hanketyyppi
Tuen määrä
investointi
50 % / 75 %
kehittämishanke
80 %
pienhanke (investointi tai kehittäminen)
75 % / 80 %
Yhteisö-Leader -tuki (50 %)
100 - 500 €

Yhdistysten ja yhteisöjen hankeasioissa neuvoo

Asko Eerola

Leader-neuvoja

asko.eerola@rieskaleader.fi

Puh. +358 44 772 7877

Muuta kiinnostavaa