Pienen projektin hakuprosessi

Pienet projektit ovat Rieska-Leaderin omia rahoituksia kaikista pienimpiin hankkeisiin yrityksille, yhteisöille ja nuorille.

Bisnes-Leader yrityksille

Mikä?

Bisnes-Leader on Rieska-Leaderin oma rahoitusväline yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimille.

Mitä?

Tuki on 100-1000 €, investoinneissa 40 %, kehittämistoimissa 50 % ja nuorten yrittäjien projekteissa 60 % kustannusarviosta. Tuki ei saa vääristää kilpailua. Kilpailutilannetta tarkastellaan yleisten yritystuki- ja starttirahasäännösten mukaisesti.

Miten?

Haku on helppo, nopea ja jatkuva. Hakemukset käsitellään muutaman viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Tuki maksetaan hakemuksen perusteella.

Yhteisö-Leader yhdistyksille

Mikä?

Yhteisö-Leader on Rieska-Leaderin oma rahoitusväline yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoiseen kehittämistoimintaan. (Yhteisöt voivat olla epävirallisia yhteistyöryhmiä, perustellusta syystä.)

Mitä?

Tuki on 100-500 €, enintään 50 % kustannusarviosta.

Miten?

Hakeminen on helppoa. Hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Päätökset tehdään jaksoittain: helmikuun, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset käsitellään seuraavan kuukauden alussa. Tuettavan hankinnan voi tehdä heti hakemuksen jättämisen jälkeen, omalla riskillä.


Nuoriso Leader – rahoitusta nuorten omiin hankkeisiin

 • Nuoriso Leader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline
 • Nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat hankkeen itse
 • Nuoriso Leader -haku on yksinkertainen, nopea ja helppo
 • Tuki on 90 % ja tuen suuruus on 100-500 €

Näin haet Bisnes- ja Yhteisö-Leader tukea

Täytä sähköinen hakemus ja lähetä se meille

Erillisiä hakuaikoja ei ole, tukea voi hakea ympäri vuoden.

Käsittelemme hakemuksen ja saat päätöksen

Päätökset tehdään sääntöjen mukaisessa ajassa. Tuki maksetaan päätöksenteon jälkeen.

Raportoi tuen käytöstä sähköisellä lomakkeella

Raportoi projektista ja tuen käytöstä
raporttilomakkeella 6 kk:n sisällä päätöksenteosta.

   Hae Bisnes- ja Yhteisö-Leader tukea sähköisellä lomakkeella.   Tee projektihakemus

Tuen raportointi raporttilomakkeella

Yritykset ja yhteisöt raportoivat projektistaan ja tuen käytöstä sähköisellä raporttilomakkeella 6 kk:n sisällä päätöksen teosta. Voit liittää raporttiin liitteitä ja vaikka kuvia. Liitteitä voi olla 4 kpl, kooltaan max. 25 Mt. Huom! Rieska-Leaderilla on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä!

Tarkemmat säännöt

Bisnes-Leaderin säännöt

 • Mikä ja mitä tarjolla

  • Bisnes-Leader on Rieska-Leaderin oma rahoitusväline yritysten pienille kehittämis- ja investointitoimille.
  • Bisnes-Leader tukea myönnetään projektille, jolla yritys aloittaa tai kehittää toimintaansa.
  • Projektin teema on vapaa.
  • Bisnes-Leader tuki on 100–1000 euroa, tuen suuruus määräytyy projektityypin mukaan:
   • investointi: tuki 40 % hyväksytystä kustannusarviosta
   • kehittäminen: tuki 50 % hyväksytystä kustannusarviosta
   • nuoren yrittäjän (13-25 v.) tuki: 60 % hyväksytystä kustannusarviosta
 • Kenelle

  • Bisnes-Leader tukea voivat hakea pienet ja aloittavat yritykset.
  • Tuki ei saa vääristää kilpailua. Kilpailutilannetta tarkastellaan yleisten yritystuki- ja starttirahasäännösten mukaisesti.
  • Hakemuksen voi jättää ennen yrityksen perustamista, päätös tehdään kun yritys on rekisteröity (Y-tunnus). 4H, NY ja kevytyrittäjiä voidaan tukea ilman Y-tunnusta. Hakijan tulee mainita 4H / NY / kevytyrittäjyydestä hakemuksessa ja pyydettäessä esittää sopimus.
  • Bisnes-Leader tukea hakevan tulee nimetä projektille vastuuhenkilö.
  • Hakijan tulee olla Rieska-Leaderin toiminta-alueelta (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) ja projekti tulee toteuttaa alueella.
 • Miten

  • Bisnes-Leader tukea haetaan osoitteessa www.rieskaleader.fi
  • Haku on jatkuva. Saapuneet hakemukset käsitellään kuuden (6) viikon sisällä hakemuksen saapumisesta.
  • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
  • Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Rieska-Leaderiin.
  • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea ei myönnetä takautuvasti, ennen hakemuksen jättämistä toteutuneisiin toimiin.
  • Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon.
  • Rieska-Leader varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä tukihakemuksen.
 • Tuen maksatus

  • Päätös tuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuuden (6) viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.
  • Myönnetty Bisnes-Leader tuki maksetaan pääsääntöisesti ennakkona hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta. Muussa tapauksessa tuki maksetaan, kun projekti on raportoitu.
  • Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä toimista Rieska-Leaderille. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.
  • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta.
  • Tuen enimmäismäärä on päätökseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on tuki palautettava kokonaisuudessaan Rieska-Leaderille.
 • Raportointi

  • Yritys raportoi projektista ja tuen käytöstä kuitteineen Rieska-Leaderille nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella.
  • Projektista raportoidaan kuuden (6) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä.
  • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.
 • Huomioitavaa

  • Yritys voi saada Bisnes-Leader -tukea enintään kolme kertaa, kuitenkin enintään 2 000 € tuet yhteenlaskettuna.
  • Yrittäjän matkakuluja ei tueta (esim. kurssi- ja messumatkoja).
  • Tukea voi saada enintään yhteen koulutukseen.
  • Tuettavan koulutuksen on laajennettava yrittäjän tai työntekijän osaamista. Yritystoiminnan perusosaamisen hankintaa tai työnohjausta ei tueta.
  • Korvausinvestoinnit eivät ole tukikelpoisia.

Yhteisö-Leaderin säännöt

 • Mikä ja mitä tarjolla

  • Yhteisö-Leaderin tavoitteena on tukea yhdistysten ja yhteisöjen pienimuotoista kehittämistoimintaa.
  • Yhteisö-Leader tukea myönnetään projektille, jolla yhteisöt aloittavat jotain uutta kehittämiskohdetta tai edistävät olemassa olevaa.
  • Projektin teema on vapaa; Projekti voi olla esimerkiksi tapahtuman järjestäminen, yhteisön kalusteiden tai laitteiden hankinta, pienet toimitilaremontit tms.
  • On hyvä, jos
   • projekti sitouttaa mahdollisimman laajasti yhteisön jäseniä.
   • toiminnasta on mahdollista tulla pysyvää ja sitä voidaan levittää myös muille yhteisöille.
  • Yhteisö-Leader tuki on 100–500 euroa, tuen suuruus on enintään 50 % kustannusarviosta.
 • Kuka

  • Yhteisö-Leader tukea voivat hakea yhdistykset ja muut yhteisöt, myös rekisteröimättömät.
  • Yhteisö-Leader tukea hakevan tulee nimetä vastuuhenkilöksi yhteisön puheenjohtaja sekä projektin yhteyshenkilöhenkilö, jos eri.
  • Hakijan tulee olla Rieska-Leaderin toiminta-alueelta (Alavieska, Kalajoki, Kannus, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska) ja projekti tulee toteuttaa alueella.
 • Miten

  • Yhteisö-Leader tukea haetaan osoitteessa www.rieskaleader.fi
  • Haku on jatkuva. Saapuneet hakemukset käsitellään kolme kertaa vuodessa: helmikuun, kesäkuun ja lokakuun loppuun mennessä.
  • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
  • Jos projektissa kerätään varoja, tulee tulojen käyttötarkoituksesta kertoa tukea hakiessa.
  • Tukea ei suositella haettavaksi palkkoihin, päivärahoihin eikä matkakuluihin.
  • Tukea ei suositella haettavaksi tapahtumien matkakuluihin tai osallistumismaksuihin.
  • Kone- / kalustohankinnoissa hakijan on annettava etukäteen selvitys siitä, missä hankintoja säilytetään, miten niiden yhteiskäyttö onnistuu sekä kuka / ketkä vastaavat niiden kunnossapidosta.
  • Tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille.
  • Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä sen jälkeen kun hakemus on jätetty käsittelyyn Leader-toimistoon.
  • Rieska-Leader varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä tukihakemuksen.
 • Raportointi

  • Yhteisöt raportoivat projektistaan ja tuen käytöstä kuitteineen Rieska-Leaderille nettisivuilta löytyvällä raporttilomakkeella.
  • Projektista raportoidaan kuuden (6) kuukauden sisällä päätöksen päivämäärästä.
  • Raportointiaikaa voidaan jatkaa, jos hakija esittää erityisperusteet, esim. projektin valmistelu ja toteutus vaativat poikkeuksellisen pitkän ajan.
  • Hakijoilta, jotka eivät raportoi määräaikaan mennessä, peritään myönnetty raha kokonaisuudessaan takaisin.
 • Tuen maksatus

  • Päätös tuen myöntämisestä ilmoitetaan hakijalle kuukauden kuluessa hakukierroksen päättymisestä.
  • Myönnetty Yhteisö-Leader tuki maksetaan kokonaisuudessaan ennakkona hakijan ilmoittamalle tilille kahden viikon sisällä päätöksenteosta.
  • Loppuraportoinnin yhteydessä hakija toimittaa kuitit tehdyistä hankinnoista Rieska-Leaderille. Jos jostain hankinnasta ei ole saatavissa erityisestä syystä kuittia, hankinta tulee perustella erillisellä kirjallisella selvityksellä.
  • Hakijan tulee palauttaa käyttämättä jäänyt osuus tuesta.
  • Tuen enimmäismäärä on päätökseen merkitty euro- ja prosenttimäärä. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuen määrä ei kasva päätöksessä myönnetystä summasta.
  • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on tuki palautettava kokonaisuudessaan Rieska-Leaderille.
 • Huomioitavaa

  • Yhteisö-Leader -projekteissa ei voi hyödyntää talkootyötä osana yksityisrahoitusta
  • tukea ei myönnetä yhdistysten tavanomaiseen toimintaan
  • tukea ei myönnetä olemassa olevien laitteiden tai tavaroiden uusimiseen
  • tarjoilukustannuksia ei pääsääntöisesti tueta
  • palkkakustannuksia ei tueta
  • matkakustannuksia ei pääsääntöisesti tueta
  • osallistumismaksuja, paikkamaksuja (messut, yms.) ja pääsylippuja ei tueta
  • tukea ei myönnetä suku- ja kyläkirjojen tekemisetä johtuviin kustannuksiin
  • yhdistys voi saada Yhteisö-Leader -tukea enintään kolme kertaa

Pienten projektien hakemisessa ja raportoinnissa neuvoo

Laura Sorvoja

maksatusneuvoja

laura.sorvoja@rieskaleader.fi

Puh. +358 44 755 8877