Leader-tukea yhteensä 152 150 euroa – Maaliskuun rahoituskuulumiset

Rieska-Leaderin maaliskuun hankekokous pidettiin 14.3. Ylivieskassa, Hotelli Visiitin tiloissa. Hallitus puolsi kokouksessaan kahdeksan yrityshankkeen sekä kahden yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista.

Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä noin 85 300 euroa. Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat 107 354 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 75–80 prosenttia.

Leader-yritystukea myönnettiin yhteensä noin 66 850 euroa. Yrityshankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 125 868 €. Myönnetystä tukimäärästä 27 500 euroa on kertakorvauksellisia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen, omistajanvaihdoksen suunnitteluun ja päätoimisen yritystoiminnan käynnistämiseen.

ELY-keskus tekee vielä puolletuille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

Ylivieskan kaupungin torihanke sai hankekokouksessa puoltavan rahoituspäätöksen. Hankkeessa monipuolistetaan kasarmin ja torialueen toimintaa ja tapahtumia.

HANKETUET, MAALISKUU 2024

 

Ylivieskan kasarmialueen uusi aikakausi/Ylivieskan kaupunki

Ylivieskan kaupungin hanke tähtää kasarmin ja torialueen toiminnan ja tapahtumien monipuolistamiseen. Kasarmialue rakennuksineen sekä uusi tori on kaupungin keskeinen paikka, joka tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen toimintaan ja tapahtumiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda houkutteleva, monipuolinen ja viihtyisä kohtaamispaikka, joka palvelee laajaa kohderyhmää ja tarjoaa alustan erilaisille tapahtumille ja aktiviteeteille. Kasarmialueesta halutaan luoda ympärivuotinen kohtaamispaikka ihmisille, yhteisöille, elinkeinoille ja kulttuurille. Kehittämishankkeen avulla toimintaa voidaan koordinoida ja etsiä erilaisia toimintamalleja ja -mahdollisuuksia.

Hankkeen toteutus koostuu hankkeen tapahtumien ja toiminnan järjestämisestä torilla sekä torin viihtyisyyden ja toimivuuden kehittämisestä. Hankkeen aikana luodaan torin toimintasuunnitelma, joka perustuu hankkeen kokemuksiin, tuloksiin ja vaikutuksiin sekä torin käyttäjien ja toimijoiden tarpeisiin, toiveisiin ja ideoihin.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on 95 354 euroa, josta tuen osuus on 80 % eli 76 283 euroa.

Kasarmintori Ylivieskassa maaliskuussa 2024.

Lippukunnan kalustohankinta/Viessojat ry

Viessojat ry on vuonna 1978 perustettu, yli sadan henkilön partiolippukunta Ylivieskassa. Ryhmiä on alle kouluikäisistä aikuisiin ja lippukunnassa toimii myös sisupartio erityislapsille.

Investointihankkeessa ostetaan lippukunnalle puolijoukkuetelttoja sekä muita varusteita, kuten kamiinoita, maavaatteita tai pienempiä vaellustelttoja. Tällä hetkellä lippukunnan jäsenmäärä on suurempi kuin koskaan aiemmin, eikä leireillä tarvittava varustus riitä kaikille niitä tarvitseville. Tavoitteena on, että lippukunta pystyisi tarjoamaan kaikille halukkaille tasapuolisen mahdollisuuden esimerkiksi telttayöpymiseen leireillä. Myös lippukunnan jäsenmäärää voidaan kasvattaa entisestään, kun retkeilyvarusteita saadaan lisättyä.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 12 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 75 % eli 9 000 euroa. Koska hyödynsaajina ja kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, on tukiprosentti suurempi.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, MAALISKUU 2024

 

Kalajoki: 2 kpl

Kannus: 2 kpl

Sievi: 1 kpl

Ylivieska: 3 kpl

Uusi Kasarmintorin kohtaamispaikka Ylivieskassa. Sen taustalle avataan uusi kioski, jonka avajaisia vietetään myöhemmin keväällä/kesällä.