Mitä tuemme

Ideallesi voidaan myöntää Leader-tukea, jos se vastaa Rieska-Leaderin Iloa ja innovaatioita -strategiaa ja täyttää hankkeille asetetut valintakriteerit. Leader-rahoitusta myönnetään yrityksille, yhteisöille ja nuorille. Rahoituksen hakeminen tapahtuu sähköisessä Hyrrä-palvelussa.

Leader-tukea maaseudun asukkaille, yrityksille ja yhteisöille

Leader-rahoituksella voidaan tukea esimerkiksi yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja. Yhteisöille voidaan rahoittaa esimerkiksi yleishyödyllisiä investointeja ja alueen kehittämistä, harrastusmahdollisuuksia, palvelutarjontaa sekä kansainvälistä toimintaa. Yksittäinen ihminen ei voi saada Leader-tukea vaan tuen hakijana täytyy olla yritys, yhdistys, osuuskunta tai muu organisaatio.

Tuen saajat kohderyhmittäin

  • Yritykset
  • Yhteisöt
  • Nuoret

Yritykset

Tuet yrityksille

Tutustu yritysten tukimuotoihin

Yhteisöt

Tuet yhteisöille

Tutustu yhteisöjen tukimuotoihin