Nuorten toiminnan tukeminen

Nuoriso Leader kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projekteja. Nuoriso Leader tukee yhdessä tekemistä sekä yrittäjyyttä!

Nuoriso Leader – tukea nuorten omille projekteille

Nuoriso Leaderin tavoitteena on käynnistää nuorten uutta toimintaa ja saada nuoret mukaan kehittämistyöhön. Projektin tulee olla nuorten suunnittelema, toteuttama ja raportoima.

   HUOM! Nuoriso Leader -haku ja raportointi Nuoriso Leader -sivustolta   Nuoriso Leader

Nuoriso Leader -tukimuoto

Nuoriso Leader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline.

Nuoret suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat hankkeen itse.

Nuoriso Leader -haku on yksinkertainen, nopea ja helppo.

Tuettava toiminta voi olla

 • Yhteisten harrastusvälineiden hankinta
 • Tapahtuman järjestäminen
 • Pelien hankinta yhteisiin tiloihin
 • Lähes mitä tahansa, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat

Säännöt

 • Mikä?

  • Tavoitteena on saada nuoret pienten, mutta tärkeiden omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhon.
  • Nuoriso Leader on nuorten omien hankkeiden rahoitusväline.
  • Haettavan avustuksen käyttökohde voi olla tapahtuman järjestäminen, harrastusmahdollisuuksien parantaminen tai lähes mikä vaan asia, jossa nuoret ovat itse suunnittelijana, toteuttajana ja raportoijana.
 • Huomioi nämä!

  • Hakemuksen voi jättää milloin tahansa. Huomioithan että hakemus on lähetettävä ennen projektin toteuttamista. Jälkikäteen avustusta ei voi hakea!
  • Yli 200 € kustannusarvioissa tuen suuruus on 90 %, jolloin 10 % projektin kustannuksista tulee maksaa itse!
  • Jos tukea jää käyttämättä, käyttämätön osuus peritään takaisin.
 • Mitä tarjolla?

  • Tuki on 100–500 €, eli 90–100 % hankkeen kustannuksista.
  • Vuoden paras Nuoriso-Leader -hanke palkitaan 250 € jatkototeutusrahalla.
 • Kenelle?

  • Nuoriso Leader -avustuksia voivat hakea 13–25 -vuotiaat nuoret, avustuksen edellytyksenä on, että hakijana on vähintään kolmen nuoren ryhmä.
  • Avustusta hakevalla ryhmällä tulee olla nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen.
  • Yhteistyö kuntien nuorisotoimen, koulun tai nuorisojärjestöjen kanssa on eduksi avustuksen saannille.
  • Toiminnan tulee olla päihteetöntä.
 • Miten?

  • Haku on jatkuva, saapuneet hakemukset käsitellään hakukierroksittain. Hakukierroksia on neljä kertaa vuodessa: helmikuun, toukokuun, elokuun ja marraskuun loppuun mennessä.
  • Hanke tulee aina raportoida. Toukokuun loppuun mennessä haetuilla projekteilla on raportointiaikaa marraskuun loppuun ja marraskuun loppuun mennessä haetuilla seuraavan vuoden toukokuun loppuun.
 • Lisäksi on huomioitava seuraavaa:

  • Tuettavien kohteiden tulee olla mahdollisimman laajan nuorisojoukon yhteisessä käytössä.
  • Tukea ei myönnetä vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea myönnetään itse järjestettäviin tapahtumiin, kursseihin, koulutuksiin. Ei muiden järjestämien em. asioiden osallistumisiin eikä matkakuluihin.
  • Tukea myönnetään harrastusvälineiden hankintaan, jos vastaavia ei ole entuudestaan ryhmän käytössä.
  • Hakijaryhmän taustalla (suosittelijana tai vastuuaikuisena) voi olla koulukin, mutta rahoitusta ei yleensä makseta koulujen tileille eikä luokkaretkien avustamiseen.
  • Tukea ei myönnetä opetussuunnitelman toteuttamiseen. Kouluille sijoitettavia hankintoja voidaan tukea, jos ne ovat ensisijaisesti vapaa-ajan käytössä.
  • Nuoriso Leader on tarkoitettu nuorten itsensä suunnittelemiin ja toteuttamiin projekteihin. Yhteisöjen projekteille on Yhteisö-Leader!
  • Ryhmä voi saada Nuoriso Leader -tukea enintään kolme kertaa. Tukea voi saada enintään kahdesti samantyyliseen kohteeseen, esim. välinehankitoihin.
 • Tukea ei myönnetä tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden vuoksi:

  • Säännöllisen harrastamisen kuluihin (mm. ratsastus-, soitto- ja tanssitunnit, peli- ja esiintymisasut, jne…)
  • Harrastusten osallistumismaksuihin
  • Pääsylippuihin, esim. huvipuistot
  • Tavanomaisiin, normaalissa työelämässä vaadittaviin koulutuksiin ja kursseihin (esim. hygieniapassi, ensiapukurssit, järjestyksenvalvontakoulutus…)
  • Uusien yhdistysten perustamiseen
  • Yksityiskäyttöön tarkoitettuihin kustannuksiin
  • Ruokailukustannuksiin
  • Eteenpäin myytävät tuotteet, esim. kesäkioskin hankinnat, joiden kulut ryhmä saa katettua myyntituloilla

Nuorisotyöryhmä

Nuoriso Leader -hakemukset käsittelee alueen nuorista koostuva nuorisotyöryhmä. Työryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemään hankkeita. Työryhmä mm. käsittelee saapuneet hakemukset, suunnittelee omaa kansainvälistä toimintaa, pohtii toimintaa alueen nuorille ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin.

Nuorten manifesti

Youth Manifesto

Linkin takana nuorten manifesti vuodelta 2019 maaseudun kehittämiseksi, joka kirjoitettiin Youth Board & Youth Manifesto -hankkeessa Skotlannin ja Europarc -järjestön kanssa.

Nuoria hankeasioissa neuvoo

Rita Kovacs

kv-koordinaattori

rita.kovacs@rieskaleader.fi

Puh. +358 44 761 8300