Usein kysyttyä

Täältä löydät vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin hankkeista ja Rieska-Leaderin toiminnasta. Huomioithan että vastaukset kauden 2023-2027 osalta ovat osittain puutteeliset. Vastauksia päivitetään, kun ohjeet tarkentuvat.

 • Miten talkootyö hankkeessa toimii?

  Yleishyödyllisissä hankkeissa voi hyödyntää talkootyötä (eli vastikkeetonta työtä) yksityisrahoituksena.

  • Talkootyö täytyy olla mukana jo hankkeen hakuvaiheessa. Vain tukipäätöksellä hyväksytty talkootyön osuus voidaan hyödyntää hankkeessa.
  • Hankehakemukseen liitetään arvio talkoilla tehtävistä asioista ja talkootuntimäärästä. Yleensä käytetään Ruokaviraston lomaketta.
  • Talkootyön määrä lasketaan mukaan hankkeen kustannuksiin. Kokonaiskustannukset ovat siis ns. kuittikulut + talkoot ja tästä summasta lasketaan tuen osuus.
  • Talkootyön hinta on:
   • kauden 2014-2022 hankkeissa: 15 € / henkilötunti ja 45 € (30+15) / kone+käyttäjä -työtunti.
   • kauden 2023-2027 hankkeissa: 20 € / henkilötunti ja 60 € (40+20) / kone+käyttäjä -työtunti.
  • Kustannusperusteisessa hankkeessa talkootyöstä täytyy pitää kirjaa, josta selviää kuka, mitä ja milloin on talkootyönä tehnyt sekä tekijän ja hyväksyjän allekirjoitukset. Yleensä käytetään Ruokaviraston lomaketta.
  • Tuotosperusteisessa hankkeessa talkoolistoja ei tarvitse täyttää, mutta talkootöiden tuntimäärä täytyy ilmoittaa viimeisessä maksuhakemuksessa. Pidä siis listaa ainakin talkootuntien määrästä!
  • Jos talkootunteja ei jostain syystä kerry suunniteltua määrää, voi talkootyön osuutta yksityisrahoituksesta korvata rahallisella yksityisrahoituksella. Huomioithan kuitenkin, että tämä vaikuttaa myös haettaviin kustannuksiin.
 • Milloin tuen maksua voi hakea?

  Tuen maksua haetaan jälkikäteen, kun suunniteltuja asioita on toteutettu ja laskuja niistä maksettu. Hanketyypistä riippuen tuen maksua haetaan yhdellä kerralla tai useammassa erässä. Löydät tukipäätöksen ehdoista hankkeesi maksuerien määrän.

  Kausi 2023-2027

  • Hanketuissa (yleishyödylliset hankkeet) tuen maksuissa on kaksi vaihtoehtoa: ennakko ja maksuhakemus. Kun aloitat maksun hakemisen, nämä vaihtoehdot tulevat näkyviin.
   • Ennakkoa voi hakea 20 % hyväksytystä tuesta ja sitä kuitataan varsinaisissa maksuerissä vähintään 30 % / maksuhakemus.
   • Hanketukien varsinaiset maksuerät haetaan maksuhakemuksella. Maksuhakemuksia kannattaa tehdä noin puolen vuoden erissä. Erien ei tarvitse olla saman suuruisia, vaan kannattaa hakea sellaisissa osissa, mikä on hankkeen etenemisen kannalta järkevintä.
  • Yritystuet
   • Kehittämis- ja käynnistystukien maksu haetaan yhdellä kerralla sen jälkee, kun kaikki suunnitellut toimet on tehty.
   • Investointitukien maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä, siten miten on järkevintä. Erien ei tarvitse olla saman suuruisia.

  Kausi 2014-2022:

  Tuen maksua (eli maksatusta) haetaan jälkikäteen, syntyneiden kustannusten perusteella. Maksun hakemisen ehdot vaihtelevat hanketyypin mukaan. Tässä tärkemmät ehdot:

  • Jos hankkeen toteutusaika on yli 2 vuotta, tukea pitää hakea vähintään kerran vuodessa.
  • Tukea voi hakea enintään 4 kertaa vuodessa (kehittämishankkeet).
  • Tuen viimeinen erä eli loppumaksu täytyy hakea viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankeajan päättymisestä.
  • Rakentamishankkeissa loppumaksun täytyy olla vähintään 20 % rakentamisen kuluista.
 • Miten tuen maksua haetaan?

  Maksua haetaan Hyrrässä maksuhakemuksella.

  Kauden 2014-2022 maksujen hakeminen:

  Kun kirjaudut Hyrrään, aukeaa ns. uusi Hyrrä. Kauden 2014-2022 maksut haetaan ns. vanhan Hyrrän puolelta, jonne pääset yläreunan linkistä. Pääset aloittamaan maksuhakemuksen samalta sivulta, mistä löytyy tukipäätös. Ensin valitaan maksuerä / loppumaksu / ennakko, jonka jälkeen ”tee maksuhakemus” -painike aktivoituu.

  Jos hankkeelle on tehty muutospäätös, pääset aloitamaan maksuhakemuksen muutoshakemuksen päätösvälilehdeltä.

  Kauden 2023-2027 maksujen hakeminen:

  Pääset aloittamaan maksuhakemuksen hankemapista, eli hankkeen päänäkymästä, tee maksuhakemus -painiketta klikkaamalla.

  Hanketuissa ensimmäisellä kerralla on vaihtoehtoina ennakko ja maksuhakemus. Maksuhakemus on ns. normaali maksuerä.

   

  Lue lisää hakemisesta ja tarvittavista liitteistä:

  Maksun hakeminen

 • Mikä pääkirjaote?

  Pääkirja on kirjanpidon dokumentti, jossa näkyy kaikki, mitä kirjanpidossa on. Pääkirjaote on rajattu osa pääkirjaa, esim. tietyltä aikaväliltä tai tietyiltä kirjanpitotileiltä.

  Kustannusperusteisen hankkeen maksuhakemuksen liitteeksi tarvitset pääkirjaotteen aikaväliltä, jolta maksuhakemus tehdään ja niistä kirjauksista, joista kyseisessä maksuhakemuksessa tukea haetaan. Helpointa on, että hankkeen kustannukset erotetaan kirjanpidossa joko omalle kustannuspaikalle tai omille kirjanpitotileille. Näin pääkirjaotteen saa helposti, eikä siinä ole maksuhakemuksen kannalta ylimääräisiä merkintöjä. Jos pääkirjaotteella näkyy myös kirjauksia, jotka eivät kuulu kyseiseen maksuhakemukseen, merkitse kirjaukset, joista tukea haetaan. Hankkeen pääkirjaotteessa täytyy näkyä sekä kulutili että maksusuoritus.

 • Mikä loppuraportti?

  Yleishyödyllisten hankkeiden viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä kirjoitetaan loppuraportti.

  Kauden 2014-2022 hankkeissa raportti toimitetaan loppumaksun liitteenä. Raportissa kerrotaan miten hanke eteni ja mitä hankkeella saatiin aikaan. Raportti saa olla vapaamuotoinen. Runkona voi käyttää viranomaispäätöksestä löytyvää mallia:

  1. Toteuttajan nimi
  2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
  3. Yhteenveto hankkeesta
  4. Raportti
   4.1 Hankeen tavoitteet (ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on sekä hankkeen tavoitteet)
   4.2 Toteutus (toimenpiteet, aikataulu, resurssit, toteutuksen organisaatio, kustannukset ja rahoitus, raportointi ja seuranta sekä toteutusoletukset ja riskit)
   4.3 Yhteistyökumppanit
   4.4 Tulokset ja vaikutukset
  5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
  6. Allekirjoittajat ja päiväys

  Kauden 2023-2027 hankkeissa loppuraportti kirjoitetaan suoraan Hyrrä-järjestelmään. Loppuraportin kohdat ilmestyvät maksuhakemuksessa näkyviin, kun valitset, että kyseinen maksuhakemus on viimeinen.

  Loppuraportti näkyy hankemapissa, kun hankkeeseen on tehty tukipäätös. Halutessasi voit aloittaa loppuraportin tekemisen jo hankkeen ollessa kesken ja jatkaa myöhemmin. Viimeisen maksuhakemuksen hyväksymisen jälkeen loppuraportti ilmestyy hankerekisteriin, eli on julkisesti nähtävillä.

 • Mitkä seurantatiedot?

  Hakuvaiheessa hankkeelle asetetaan määrälliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutuminen ilmoitetaan seurantatietoina. Seurantatiedot ilmoitetaan Hyrrässä viimeisen maksuhakemuksen yhteydessä.

Etkö löytänyt vastausta? Kysy oma kysymys.

Luethan huollellisesti ettei kysymykseesi ole jo vastattu. Jätä myös yhteystietosi jos haluat vastauksen sähköpostiisi. Pyrimme vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman pian. Kiitos!

Lähetä kysymys