Usein kysyttyä

Täältä löydät vastaukset tavallisimpiin kysymyksiin hankkeista ja Rieska-Leaderin toiminnasta. Huomioithan että vastaukset koskevat ohjelmakaudella 2014-2022 rahoitettuja hankkeita. Vastaukset täydentyvät kauden 2023-2027 osioilla myöhemmin.

 • Milloin tuen maksua voi hakea?

  Tuen maksua (eli maksatusta) haetaan jälkikäteen, syntyneiden kustannusten perusteella. Maksun hakemisen ehdot vaihtelevat hanketyypin mukaan. Tässä tärkemmät ehdot:

  • Jos hankkeen toteutusaika on yli 2 vuotta, tukea pitää hakea vähintään kerran vuodessa.
  • Tukea voi hakea enintään 4 kertaa vuodessa (kehittämishankkeet).
  • Tuen viimeinen erä eli loppumaksu täytyy hakea viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankeajan päättymisestä.
  • Rakentamishankkeissa loppumaksun täytyy olla vähintään 20 % rakentamisen kuluista.
  • Kehittämishankkeeseen voi hakea ennakkoa 20 % myönnetystä tuesta ennen kustannusten syntymistä.
 • Miten tuen maksua haetaan?

  Maksua haetaan Hyrrässä maksuhakemuksella. Pääset aloittamaan maksuhakemuksen samalta sivulta, mistä löytyy tukipäätös. Ensin valitaan maksuerä / loppumaksu / ennakko, jonka jälkeen ”tee maksuhakemus” -painike aktivoituu.

  Jos hankkeelle on tehty muutospäätös, pääset aloitamaan maksuhakemuksen muutoshakemuksen päätösvälilehdeltä.

  Lue lisää hakemisesta ja tarvittavista liitteistä:

  Maksun hakeminen

 • Talkootyö

  Yleishyödyllisissä hankkeissa voi hyödyntää talkootyötä (eli vastikkeetonta työtä) yksityisrahoituksena.

  • Talkootyö täytyy olla mukana jo hankkeen hakuvaiheessa. Vain hankepäätöksellä hyväksytty talkootyön osuus voidaan hyödyntää hankkeessa.
  • Hankehakemukseen liitetään arvio talkoilla tehtävistä asioista ja talkootuntimäärästä. Yleensä käytetään Ruokaviraston lomaketta.
  • Talkootyön määrä lasketaan mukaan hankkeen kustannuksiin. Kokonaiskustannukset ovat siis ns. kuittikulut + talkoot ja tästä summasta lasketaan tuen osuus.
  • Talkootyön hinta on 15 € / henkilötunti ja 45 € (30+15) / kone- & henkilötyötunti.
  • Talkootyöstä täytyy pitää kirjaa, josta selviää milloin, mitä ja kuka on talkoita tehnyt sekä tekijän ja hyväksyjän allekirjoitukset.
  • Jos talkootunteja ei jostain syystä kerry suunniteltua määrää, voi talkootyön osuuden yksityisrahoituksesta korvata rahalla. Huomioithan kuitenkin, että tämä vaikuttaa myös haettaviin kustannuksiin.
 • Mikä loppuraportti?

  Yleishyödyllisten hankkeiden loppumaksun liitteksi tarvitaan loppuraportti. Raportissa kerrotaan miten hanke eteni ja mitä hankkeella saatiin aikaan. Raportti saa olla vapaamuotoinen. Runkona voi käyttää viranomaispäätöksestä löytyvää mallia:

  1. Toteuttajan nimi
  2. Hankkeen nimi ja hanketunnus
  3. Yhteenveto hankkeesta
  4. Raportti
   4.1 Hankeen tavoitteet (ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on sekä hankkeen tavoitteet)
   4.2 Toteutus (toimenpiteet, aikataulu, resurssit, toteutuksen organisaatio, kustannukset ja rahoitus, raportointi ja seuranta sekä toteutusoletukset ja riskit)
   4.3 Yhteistyökumppanit
   4.4 Tulokset ja vaikutukset
  5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi
  6. Allekirjoittajat ja päiväys
 • Mitkä ovat seurantatiedot?

  Hakuvaiheessa hankkeelle asetetaan määrälliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutuminen ilmoitetaan seurantatietolomakkeelle. Yleensä tiedot ilmoitetaan Hyrrässä, mutta tarvittaessa ne voi ilmoittaa myös paperilomakkeilla.

  • Kehittämishankkeissa seurantatiedot ilmoitetaan kalenterivuosittain, seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä ja loppumaksun yhteydessä.
  • Yritystuissa seurantatiedot ilmoitetaan loppumaksun yhteydessä ja hankkeissa, joissa tuen määrä on yli 5 000 €, lisäksi kahden vuoden kuluttua viimeisestä maksupäätöksestä.

Etkö löytänyt vastausta? Kysy oma kysymys.

Luethan huollellisesti ettei kysymykseesi ole jo vastattu. Jätä myös yhteystietosi jos haluat vastauksen sähköpostiisi. Pyrimme vastaamaan kysymykseesi mahdollisimman pian. Kiitos!

Lähetä kysymys