Maksun hakeminen

Tuen maksua haetaan jälkikäteen, kun suunnitellut asiat on toteutettu. Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmässä.

Tällä sivulla olevat ohjeet koskevat kauden 2023-2027 hanke- ja yritystukien maksuhakemuksia.

Ohjeet kauden 2014-2022 hankkeiden maksun hakemiseen löydät sivun alaosan linkit -kohdasta.

Hyvä muistaa

 • Tuen maksun edellytyksenä on ajan tasalla oleva kirjanpito, joten tukipäätös (sekä mahdolliset muutospäätökset) ja ohjeet myös kirjanpitäjälle tiedoksi!
 • Hanke tulee erottaa muusta toiminnasta kirjanpidossa joko omalle kustannuspaikalle tai omille kirjanpitotileille.
 • Huolehdi määräajoista, niistä pidetään AINA kiinni!
 • Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, ota heti yhteyttä Rieska-Leaderiin. Mahdollinen muutoshakemus täytyy lähettää ennen kyseisten asioiden toteutumista.
 • Rieska-Leaderistä saat neuvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Meihin saa aina ottaa yhteyttä, jos hankeasiat askarruttavat!

Leader-hankkeen maksun hakeminen

     Leader-rahoituksen tukien maksua haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yleisiä ohjeita

 1. Hanketyypistä riippuen, maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä. Tarkista tukipäätöksestä hankettasi koskevat ehdot.
 2. Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet. Älä lisää sellaisia liitteitä, joita kyseisessä hanketyypissä ei tarvita! Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 3. Maksuhakemus allekirjoitetaan hakijan sääntöjen / yhtiöjärjestyksen mukaisesti.
 4. Varaudu siihen, että maksuhakemuksen käsittely vie aikaa.
 5. Kaikki kustannukset, joihin haetaan tukea, tulee olla tuensaajan maksamia.
 6. Kaikki hankkeen kulut tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen tukipäätökseen merkityn toteutusajan päättymistä (vain lomapalkat ja -rahat kauden 2014-2022 hankkeissa ovat poikkeus).
 7. Viimeinen maksuhakemus eli ns. loppumaksu on haettava neljän kuukauden sisällä tukipäätökseen merkityn toteutusajan päättymisestä.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä ja maksun hakemisesta (kauden 2023-2027 hankkeet)

Tuotosperusteiset hankkeet

(mm. pienhankkeet, valmisteluraha, yritysten käynnistys- ja kehittämistuet)

 • maksuhakemuksen liitteeksi tarvittavat dokumentit on kirjattu tukipäätökseen ja ne vaihtelevat hankkeittain
 • useissa näistä hankkeista tuen maksua haetaan yhdessä erässä, kun kaikki suunnitellut asiat on tehty

Kustannusperusteiset hankkeet

(mm. yritysryhmät, monet yritysten investointihankkeet sekä monet yhteisöjen investointi- ja kehittämishankkeet)

Kaikki kustannusperusteiset hankkeet:

 • liitteeksi pääkirjaote hankkeen kustannuksista, jossa näkyy selkeästi, mitä kirjaukset sisältävät (selitteet) ja että ne on maksettu (HUOM! hankkeen ns. välillisiä kustannuksia, esim. palkkojen sivukulut, ei tarvitse näkyä pääkirjaotteella)
 • tuen maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä, mutta suositellaan haettavan noin puolen vuoden välein

Lisäksi, jos kustannusperusteisessa hankkeessa on hyväksytty kyseisiä kustannuksia:

 • palkat: tuntikirjanpito (+ työsopimus hanketuissa)
 • ohjausryhmä: kokouspöytäkirjat
 • irtain omaisuus tai kiinteistö (ei koske pienhankintoja): ote tasetilistä (tai vastaava dokumentti, joka todentaa, että kyseinen omaisuus kuuluu hakijan varoihin)
 • rakennuksen tai kiinteistön osto: kauppakirja, jossa eriteltynä rakennuksen ja maan arvo
 • rakentaminen: loppukatselmuspöytäkirja viimeiseen maksuhakemukseen (jos se edellytetään rakentamisluvassa) ja yleishyödyllisissä hankkeissa dokumentti tuetun kohteen vakuutuksesta
 • talkootyö / vastikkeetontyö: talkoolistat allekirjoituksilla
 • ulkopuolinen yksityisrahoitus, muu julkinen tuki tai hankkeen tulot: selvitys saadusta rahoituksesta, tuesta tai tuloista esim. pääkirjaotteella
 • jos kyseinen dokumentti on liitetty Hyrrään hankkeen hakuvaiheessa tai aiemmassa maksuhakemuksessa, sitä ei tarvitse liittää uudelleen

Maksun hakemisessa neuvoo

Laura Sorvoja

maksatusneuvoja

laura.sorvoja@rieskaleader.fi

Puh. +358 44 755 8877

Linkit

Täältä löydät tarvittavat lomakkeet, ohjeet ja linkit maksuhakemuksen tekemiseen.


Pienen projektin raportointi

Bisnes-Leader ja Yhteisö-Leader -projektit raportoidaan sähköisellä lomakkeella.

Liitä raporttiin kuitit ja kuvia projektin toteutumisesta.

 

Pienen projektin raportointi