Maksun hakeminen

Tuen maksua haetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuhakemus tehdään Hyrrä-järjestelmässä. Jos jostain syystä et voi käyttää Hyrrää, on maksua mahdollista hakea paperilomakkeella.

Hyvä muistaa

 • Tuen maksun edellytyksenä on ajan tasalla oleva kirjanpito, joten hankepäätös ja ohjeet myös kirjanpitäjälle tiedoksi!
 • Hanke tulee erottaa muusta toiminnasta kirjanpidossa joko omalle kustannuspaikalle tai omille kirjanpitotileille.
 • Huolehdi määräajoista, niistä pidetään AINA kiinni!
 • Rieska-Leaderistä saat neuvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Meihin saa aina ottaa yhteyttä, jos hankeasiat askarruttavat!

Leader-hankkeen maksun hakeminen

     Leader-rahoituksen tukien maksatukset haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yleisiä ohjeita

 1. Kaikki kustannukset, joihin haetaan tukea, tulee olla tuensaajan maksamia.
 2. Maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä.
 3. Loppumaksu on haettava neljän kuukauden kuluessa ELYn päätökseen merkityn toteutusajan päättymisestä. Huomioithan, että päivämäärä voi poiketa haetusta!
 4. Kaikki hankinnat tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen toteutusajan päättymistä (vain lomarahat ovat poikkeus).
 5. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, ota heti yhteyttä Rieska-Leaderiin. Mahdollinen muutoshakemus täytyy toimittaa Leaderiin ennen ko. asioiden toteutumista.

Maksuhakemuksen täyttäminen

 1. Pääset aloittamaan maksuhakemuksen Hyrrän päätös-välilehdeltä.
 2. Valikosta valitaan ennakko, maksuerä tai loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
 3. Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 4. Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 5. Maksuhakemus allekirjoitetaan hakijan sääntöjen / yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

Kaikille pakolliset liitteet

 • Pääkirjaote haettavista kustannuksista
 • Laskut kaikista haettavista kustannuksista
 • Maksutositteet (=tiliote / maksukuitti) kaikista haettavista kustannuksista
 • Loppumaksun yhteydessä seurantatiedot ilmoitetaan Hyrrässä
 • Yleishyödyllisen hankkeen loppumaksuun loppuraportti

Lisäksi tarvitaan nämä liitteet, jos kyseisiä kustannuksia on hyväksytty hankkeelle

 • Palkkakulut: työajanseurannat, palkka- ja sivukulutositteet sekä työsopimus 1. maksuerään ja aina jos sopimukseen tulee muutoksia
 • Matkakulut: matkalasku, josta selviää matka-aika, -kohde ja -tarkoitus sekä ohjelma tai muu dokumentti matkan sisällöstä
 • Viestintäkulut (muut kulut): vedos painotuotteista (esim. lehti-ilmoitus, esite, mainostuote)
 • Talkootyö: talkootyön tuntikirjanpito tekijän ja hyväksyjän allekirjoituksilla
 • Rakentaminen: dokumentti kohteen vakuutuksesta ja mahdollinen tarkastajan tekemä pöytäkirja
 • Ohjausryhmä: muistiot / pöytäkirjat

Maksun hakemisessa neuvoo

Laura Sorvoja

maksatusneuvoja

laura.sorvoja@rieskaleader.fi

Puh. +358 44 755 8877

Lomakkeet

Täältä löydät kaikki tarvittavat lomakkeet, mm. talkootöille, työajanseurantaan ja matkalaskuihin.


Pienen hankkeen raportointi

Bisnes-Leader ja Yhteisö-Leader -projektit raportoidaan sähköisellä lomakkeella.

Liitä raporttiin kuitit ja kuvia projektin toteutumisesta.

 

Pienen hankkeen raportointi