Kansainvälisessä Youthful Heritage -hankkeessa nuoret pääsivät vierailemaan Puolassa ja Romaniassa

Rieska-Leader rahoittaa useita paikallisia hankkeita, mutta myös toteuttaa omia hankkeitaan, joiden tavoitteena on mm. alueen kehittäminen ja paikallisten toimijoiden aktivoiminen. Paikallisten hankkeiden lisäksi Rieska-Leaderilla on myös omia kansainvälisiä hankkeita, joilla edistetään KV-toimintaa ja verkostoitumista.

Yksi Rieska-Leaderin toteuttamista kansainvälisistä hankkeista on Youthful Heritage -hanke, jossa nuoret pääsivät tutustumaan alueensa kulttuuriperintöön sekä osallistumaan kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena oli tarjota nuorille mahdollisuus kulttuuriperintökohteiden uudistamiseen sekä osallistua toimintoihin ja tapahtumiin, joilla kulttuuriperintöä ylläpidetään.

Ensimmäinen Puolan matka tehtiin pieneen Kepnon kaupunkiin, jonka alueella vierailtiin mm. Morchenin suuressa koulukompleksissa. Kuva: Youthful Heritage/Terhi Silenius

Hankkeessa kulttuuriperinnön parissa toimivat yhdistykset kokosivat hyviä, nuoria osallistavia käytänteitä yhteen ja jakoivat parhaat käytännöt toistensa kanssa. Lisäksi erillisissä työpajoissa mietittiin yhdessä keinoja nuorten aktivoimiseksi. Nuorille järjestettiin myös omia työpajoja ja matkoja, joissa he pääsivät tutustumaan eri maiden kulttuuriperintökohteisiin sekä luomaan uusia käytänteitä niiden uudistamiseen ja elävöittämiseen.

Nuorten matkoja tehtiin mm. Romaniaan ja kaksi kertaa Suur-Puolaan. Itä-Transilvaniassa vierailtiin muun muassa Sighisoarassa, Draculan synnyinpaikassa, joka on Unescon suojelema keskiaikainen linnakekaupunki. Lisäksi käytiin Madaras Multifunctional Centressä, jossa perehdyttiin nuoria osallistaviin alueen kulttuuriperinnön suojelu- ja konservointiprojekteihin.

Ensimmäinen Puolan matka tehtiin pieneen Kepnon kaupunkiin, jonka alueella vierailtiin mm. Na Polku pyhiinvaelluskirkossa ja Morchenin suuressa koulukompleksissa. Työpajoissa nuoret oppivat tekemään mm. perinteisiä Motanki-amulettimukkeja. Poznanin matkalla tutustuttiin puolalaisiin kansanmusiikki- ja tanssiperinteisiin.

 

Puu-ukko Poznanin alueelta. Kuva: Youthful Heritage/Terhi Silenius

– Matkojen myötä nuorten maailmankuva avartui ja he saivat uusia kavereita Puolasta, keiden kanssa ovat jatkaneet yhteydenpitoa. Nuorten mielestä matkojen parasta antia oli tutustuminen puolalaisiin nuoriin, yhteiset illalliset ja hyvät ruoat, hankevetäjä Terhi Silenius kertoo.

Nuorten mielestä matkojen parasta antia oli tutustuminen puolalaisiin nuoriin, yhteiset illalliset ja hyvät ruoat. Kuva: Youthful Heritage/Terhi Silenius

Youthful Heritage -hankkeella oli useita yhteistyökumppaneita, kuten K.H. Renlundin museo, Wanha Woima ry, Vieska Folk ry, Kannus-Seura ry, Kansamusiikki-instituutti, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, Haapavesi Folk ry, Kaustisen Nuorisoseura ry, Kaustisen Näppärit ry ja Nivala-Seura ry. Hankkeen Leader-kumppaneita olivat Keskipiste-Leader ry ja Pirityiset ry sekä Leader-ryhmiä Puolasta ja Romaniasta.

Puolan matkalla vierailtiin myös mm. Na Polku pyhiinvaelluskirkossa. Kuva: Youthful Heritage/Terhi Silenius