Youthful Heritage

Hankkeessa annetaan alueen nuorille parempi mahdollisuus tutustua kulttuuriperintöä ylläpitäviin toimijoihin ja tapahtumiin sekä antaa omia ideoitaan näiden kohteiden uudistamiseksi ja valmistamaan niitä uudelle sukupolvelle sopiviksi vierailukohteiksi. Hankkeessa toimitaan kahdella tasolla; Kulttuuriperinnön kanssa toimivat organisaatiot vaihtavat parhaat käytännöt nuorten osallistamisesta keskenään ja luovat uudet menetelmät yhdessä työpajoissa. Nuorille järjestetään työpajoja, joissa tutustutaan eri maiden kulttuuriperintökohteisiin ja luoda uusia tapoja niiden uudistamiseksi.

Tietoa hankkeesta

  • mukana hankkeessa: K.H. Renlundin museo, Weteraanimoottorikerho Wanha Woima, Vieska Folk, Kannus-Seura, Keskipiste-Leader, Pirityiset ja Leader-ryhmiä Puolasta ja Romaniasta
  • hankeaika: 2020-2022

Katso myös