Digiä ja taloutta

Hankkeen tavoitteena on edistää järjestöjen, yritysten ja kansalaisten digitaitojen osaamista toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia, palveluiden sähköistämistä ja tiedon käsittelyä digitaalisessa muodossa. Sekä antaa osaamista uudistaa yhteisöjen ja yrityksien toimintaa digitaalisuuden keinoin ja kehittää niiden kykyä toimia jatkossa digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen toimenpiteillä edistetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi
tarvittavaa digitalisaatiokehitystä sekä lisätään pysyvästi Rieska-Leaderin alueen digitaalista toimintakykyä, hyvinvointia ja kasvua. Sekä juurrutetaan digitoimintakulttuuria, tukemalla digitaalisten palveluiden käyttöönottoa ja hyvien toimintojen edelleen kehittämistä ja vakiinnuttamista.


Katso myös