Digiä ja taloutta

Hankkeen tavoitteena on edistää alueen digiosaamista sekä tukea digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Hankkeen tarkoituksena on edistää järjestöjen, yritysten ja kansalaisten digitaitojen osaamista, toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien digitalisointia ja palveluiden sähköistämistä sekä tiedon käsittelyä digitaalisessa muodossa. Hankkeella tuetaan yhteisöjen ja yritysten digiosaamista ja kykyä uudistaa toimintaa digitaalisuuden keinoin sekä vahvistaa edellytyksiä toimia myös jatkossa digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tietoa hankkeesta

Hankkeen toimenpiteillä edistetään sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan rakentamiseksi
tarvittavaa digitalisaatiokehitystä sekä lisätään pysyvästi Rieska-Leaderin alueen digitaalista toimintakykyä, hyvinvointia ja kasvua. Digitoimintakulttuuria juurrutetaan tukemalla digitaalisten palveluiden käyttöönottoa. Hyviä toimintatapoja vakiinnutetaan ja kehitetään edelleen.


Katso myös