Rahoitusta neljälle yritykselle sekä neljälle yleishyödylliselle hankkeelle – Marraskuun rahoituskuulumiset

Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi marraskuun kokouksessaan neljän yrityshankkeen sekä neljän yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä noin 78 500 euroa. Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 114 000 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia. Hankkeista yksi sai tukea yritysryhmähankkeen valmisteluun.

Leader-yritystukea myönnettiin yhteensä noin 21 000 euron edestä. Hankkeista yksi oli investointihanke 40 % tuella. Muut myönnetyt tuet olivat kertakorvauksellisia rahoituksia päätoimiseen yrittämiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen.

Rieska-Leaderin hallituksen marraskuinen kokous pidettiin Ylivieskassa Heta-palveluiden talossa, jossa myös Rieska-Leaderin nykyiset toimitilat sijaitsee.

HANKETUET, MARRASKUU 2023

 

Kärkisen valaistu latu/Kärkisen kyläyhdistys ry

Kärkisen kyläyhdistyksen yleishyödyllisessä investointihankkeessa uudistetaan Kärkisen valaistu latu. Ladun pohja raivataan ja tasoitetaan sekä levitetään haketta sen pohjalle. Kyläyhdistyksen omistaman kylätalon tontilta on aikaisemmin kaadettu puita, joista saadaan haketta ladun pohjaksi. Ladun valopylväiden kunto tarkastetaan sekä lamput ja niiden pidikkeet uusitaan. Lamput vaihdetaan vähemmän energiaa kuluttaviin led-valoihin.

Hankkeen tavoitteena on edistää kaikkien kyläläisten liikuntaharrastusta vuoden ympäri – erityisesti lasten, nuorten ja ikäihmisten osalta. Latua voidaan myös käyttää sulan maan aikaan lenkkipolkuna. Latu on mäkisessä maastossa keskeisellä paikalla Kärkisen kylää. Lähimmät ladut ovat Kalajoella noin 25 kilometrin päässä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 26 600 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli noin 13 300. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

Kärkisen kyläyhdistys ry on perustettu vuonna 2001 ja sillä on jäseniä noin 130. Kyläyhdistyksen toiminta on aktiivista ja sen tavoitteena on tukea kylän elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia. Kyläyhdistys omistaa entisen Kärkisen koulun, joka toimi kyläkouluna vuoteen 2003 saakka. Kärkisen Kyläyhdistys huolehti koulurakennuksesta koulutoiminnan lakattua ja osti sen omakseen vuonna 2017. Vuonna 2021 kylätalon lämmitysjärjestelmä uusittiin öljylämmityksestä ilmastoystävällisempään ja energiatehokkaampaan maalämpöön Rieska-Leaderin rahoittamassa hankkeessa.

 

Sosiaalisen myynnin esiselvityshanke/Ylivieskan kaupunki

Ylivieskan kaupungin elinvoimapalveluille myönnettiin rahoitusta yritysryhmähankkeen valmisteluun. Ylivieskalaisilta yrityksiltä on tullut toiveita saada tukea ja koulutusta sosiaaliseen myyntiin.

Valmistelurahalla mm. järjestetään esittely suunnitteilla olevasta yritysryhmähankkeesta, kartoitetaan potentiaalisten yritysten mahdollisuudet osallistua hankkeeseen sekä työstetään yritysryhmähankkeen sisältöä yrittäjien tarpeiden mukaan.

Tuki on vakioitu kertakorvaus 5 000 € yritysryhmähankkeen valmisteluun.

 

TeikonTuvan toiminnallinen parantaminen/Metsänperän metsästysseura

Metsäperän metsästysseura ry on vuonna 1959 perustettu yhdistys, joka sijaitsee Ylivieskassa. Seura omistaa 2,5 hehtaarin tontin, jolla sijaitsee metsästysmaja (Teikon Tupa) sekä piharakennuksia. Metsästysseura järjestää erilaisia tapahtumia jäsenilleen ja maanomistajille. Muina aikoina tupa on vuokrakäytössä.

Metsänperän metsästysseuran yleishyödyllisessä investointihankkeessa parannetaan TeikonTuvan esteettömyyttä luomalla tiloihin esteettömät toimintaedellytykset kaikille tiloissa kävijöille. Tilaan rakennetaan sisäänkäyntiluiska. Nykyinen WC-tila sekä kylmävarastotila yhdistetään ja muutetaan esteettömäksi WC-tilaksi, johon tulee myös lasten hoitotaso. Samassa yhteydessä WC-tilat kunnostetaan ajanmukaisilla rakenteilla.

Teikon Tupa on rakennettu vuonna 1986–1987, jolloin sen aikaiset rakennusmääräykset eivät ohjanneet huomioimaan kaikkia käyttäjäryhmiä ja rakennuksen esteettömyyttä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa erilaisten ryhmien sujuvat kokoontumiset Teikon Tuvan tiloissa, riippumatta henkilöiden toimintarajoitteista. Hanke parantaa myös tilojen käytettävyyttä lapsiperheiden näkökulmasta.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 18 500 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 9 200 euroa. Hanke toteutetaan vuoden 2024 aikana.

 

FRANSUT tulevaisuuteen – osallistavasti fransukulttuurien elvyttäminen/Taito Keski-Pohjanmaa ry

Fransut on lankojen solmimistapa, jota on perinteisesti käytetty koristeena muun muassa sängynpeitteissä ja pöytäliinoissa. Fransut tunnetaan käsityöläisten piirissä ympäri Suomea. Runsaammin tekniikkaa on käytetty erityisesti länsirannikolla, etenkin Keski-Pohjanmaalla. Taito Keski-Pohjanmaan yleishyödyllisessä kehittämishankkeessa tutkitaan fransujen historiaa mm. Suomen käsityön museon arkistoista, tietopalveluista ja Fransutupa-säätiöltä. Saatu aineisto dokumentoidaan ja kootaan aineettoman kulttuuriperinnön wikiluetteloon. Lisäksi aineisto tallennetaan Suomen käsityön museon kokoelmiin.

Hankkeessa järjestetään fransutyöpajoja Kalajoen ja Sievin taitokeskuksissa sekä Rautiossa ja Himangalla. Työpajat talletetaan videoina, ohjeina ja valokuvina, ja niistä luodaan malli, jota voidaan laajentaa muihinkin kuntiin. Hankkeen suunnitelmissa on myös järjestää opintomatkoja, lasten leiripajoja, näyttely ja loppuseminaari. Hankkeen pääkohderyhmänä ovat nuoret sekä käsityöalan toimijat.

Hankkeen aikana valmistunut aineisto on kenen tahansa aiheesta kiinnostuneen käytettävissä. Hanke laajentaa yhä useammalle mahdollisuuden tutustua arvokkaaseen käsityötekniikkaan ja siinä käytettäviin materiaaleihin. Hankkeessa huomioidaan tuotteen elinkaariajattelu ja sen toteuttaminen perinnetekniikassa.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 63 700 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli n. 51 000 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2024–2026 aikana.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, MARRASKUU 2023

Sievi: 1 kpl

Kalajoki: 3 kpl

Hallituksen kokouksen päätteeksi pidettiin Rieska-Leaderin syyskokous.