Leader-tukea yhteensä 192 500 euroa – Elokuun rahoituskuulumiset

Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi elokuun (23.8.) kokouksessaan kahdeksan yrityshankkeen sekä kolmen yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 84 000 euroa.  Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat vajaat 127 500 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia.

Yritystukea myönnettiin yhteensä noin 108 500 euron edestä, kun hankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä noin 256 500 €. Yritystuen osuus uudella rahoituskaudella 2023–2027 on investoinneissa 40 % ja energiainvestoinneissa 30 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Lisäksi yrityksille voidaan myöntää uutena tukimuotona pieniä rahoituksia. Nämä uudet yritystukivälineet on tarkoitettu yrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen, maatalouden kokeiluun sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen yrittämiseen. Kysy lisää Rieska-Leaderin väeltä!

ELY-keskus tekee vielä puolletuille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

Kannuksen Kuntoliikkujat ry toteutti vuonna 2021 Leader-hankkeen, jossa rakennettiin Pumptrack-rata Kannuksen Kitinkankaan alueelle. Kuva: Rieska-Leader ry

HANKETUET, ELOKUU 2023

Tarvikevarasto/Mutkalammin Metsästysseura ry

Vuonna 1964 perustettu viiden kylän yhteinen Mutkalammin metsästysseura toimii Kannuksen alueella. Seura järjestää yhteispyyntejä ja muita tapahtumia seuran jäsenille. Seuran jäsenmäärä on ollut viime vuosina noin 170 henkilöä.

Mutkalammin metsästysseura rakentaa hankkeessaan materiaali- ja tarvikevaraston. Varasto rakennetaan osin talkootöinä jäsenten toimesta seuran toimitilojen läheisyyteen. Varastossa tullaan säilyttämään metsästysseuran toimintaan tarvittavia materiaaleja ja tarvikkeita.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 49 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 24 500 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

 

Kioski/Petäjäskosken Kyläyhdistys ry

Oulaisten Petäjäskoskella on Pyhäjoen rannassa Koskikeidas-niminen ulkoilupaikka, jossa on mm. kyläyhdistyksen ylläpitämä uimaranta. Alueella on myös Matkaparkki, jonka vierestä kulkevat kävely- ja pyöräreitit sekä hiihtolatu. Paikka on kyläläisten ja muidenkin ulkoilijoiden ahkerassa käytössä etenkin kesäisin.

Petäjäskosken kyläyhdistys rakentaa hankkeessaan Koskikeitaan ulkoilualueelle puurakenteisen kioskin sekä hankkii kioskissa käytettävän grillin. Talkootöin rakennettavaa kioskirakennusta tullaan käyttämään Koskikeitaalla järjestettävissä erilaisissa tapahtumissa.

Investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 10 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 5 000 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana.

 

Kitinkangas – saavutettavien ja monipuolisten virkistyspalveluiden vastuullinen huippukeskus/YritysKannus Oy

Kehittämishankkeella toteutetaan laajaa ja yhteisesti organisoitua, alueen mahdollisuudet ja tarpeet huomioivaa aluesuunnittelua sekä luodaan visio alueen kehittämisestä vuoteen 2035 saakka. Hanke toteutetaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa – tarkoituksena on osallistaa sekä rakentaa laajat ja vahvat verkostot toimijoiden kesken.

Kaikki Kitinkankaan alueelta saatavat palvelut ja virkistysmahdollisuudet kerätään yhteiselle sähköiselle alustalle. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan alueen yhteistä markkinointia. Hankkeessa kehitetään myös toimintamalli tapahtumien tuottamiseen.

Verkoston, yhteistyön ja vision rakentamisen lisäksi hanke kehittää alueen tulevaisuuden toiminnan pohjaksi ammattimaisen toimintamallin, toimintatavat ja rahoitusmallin. Näin alueen pitkäjänteinen kehittämistyö ja yhteistoiminta voi jatkua vision mukaisesti myös hankkeen jälkeen.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio yhdelle vuodelle on noin 68 500 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli 54 800 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2023–2025 aikana. Hankkeelle on mahdollista hakea tukea myös toisen vuoden kustannuksiin.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, ELOKUU 2023

Alavieska: 2kpl

Kalajoki: 2 kpl

Ylivieska: 2 kpl

Sievi: 1 kpl

Kannus: 1 kpl

Kannuksen pumptrack-rata on ollut kovassa käytössä jo heti valmistuttuaan. Asfalttipohjaisella radalla mennään potkupyörillä, skeittilaudoilla, skuuteilla ja polkupyörillä. Kuva: Rieska-Leader ry