Kokouskuulumisia marraskuun kokouksista

Rieska-Leaderin syyskokous pidettiin 3. marraskuuta Kahvila-ravintola BeachRosessa Kalajoella, jossa vahvistettiin vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma. Esityslistalla oli myös uusien jäsenten valinta: Kannuksen uudeksi jäseneksi valittiin Emilia Hirvi ja uudeksi varajäseneksi Eero Hanni ja Sievin uudeksi varajäseneksi valittiin Juho Hiltula. Uudeksi nuorisovarajäseneksi valittiin Onni Oja Oulaisista. Uudet jäsenet aloittavat tehtävässään vuoden alusta. Muilta osin hallituksen kokoonpano säilyy entisellään. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Anne Lahti ja varapuheenjohtajana Tommi Oja.

Marraskuun alussa pidettiin myös Rieska-Leaderin hallituksen kokous, jossa myönnettiin Leader-rahoituksia yhdelle yrityshankkeelle sekä viidelle kehittämishankkeelle. Kehittämishankehakemusten tavoitteina korostui harrastusmahdollisuuksien kehittäminen, energiatehokkuuksien parantaminen sekä alueen asukkaiden ja toimijoiden osallistaminen.

Kehittämishankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä noin 228 000 euroa. Näiden yleishyödyllisten kehittämishankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 390 000 euroa, joista Leader-tukien osuudet 50–80 prosenttia. ELY-keskus tekee vielä näille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

Leader-tukea myönnettiin Kannuksen Ura ry:n hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa jalkapallon sekä myös muidenkin liikuntalajien harrastusmahdollisuuksia Kannuksessa. Hankkeessa hankitaan ostopalveluna aidatun tekonurmikentän rakentaminen Kannukseen, joka toimii kunnollisena harjoituspaikkana ja -alustana urheiluharrastajille. Hankkeen myötä useat lapset ja nuoret pääsevät harrastamaan urheilua paremmissa puitteissa sekä pidemmän aikaa kuin aikaisemmin, sillä tekonurmi mahdollistaa pidemmän harjoittelukauden.

Tekonurmikenttää käyttävät kaikki Kannuksen Uran jalkapallojoukkueet treeneihin ja jalkapallopeleihin, lisäksi kentällä harjoittelevat ja pelaavat pesäpallojuniorit sekä yleisurheilujuniorit. Tekonurmikenttä toimii myös koululaisten liikuntapaikkana, sillä kenttä rakennetaan Takalon alakoulun viereiselle nurmialueelle.

Kentän pohjatyöt eivät kuulu hankkeeseen, vaan pohjatöistä vastaa Kannuksen kaupunki. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 199 547 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 99 774 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana.

Plassin Kyläyhdistys ry:n hankkeen tavoitteena on parantaa ja uudistaa Kalajoen Plassilla sijaitsevan Teatteritalon lämmitysjärjestelmää hankkimalla ilma-vesilämpöpumppu öljylämmitysjärjestelmän rinnalle. Hankinnan ansioista lämmitykseen kuluvan öljyn kulutus vähenee ja lämmityskulut puolittuvat.

Plassin kyläyhdistyksen omistamassa Teatteritalossa järjestetään monenlaista liikuntaa, tapahtumia ja erilaisia tilaisuuksia, kuten liikuntakerhoja. Osa liikuntatilaisuuksista on eri toimijoiden järjestämiä, kuten Kalajoen kansalaisopiston sekä muiden yksityisten toimijoiden. Teatteritalo toimii alueen kylätalona, mutta sen vaikutus ulottuu koko Kalajoelle ja laajemmallekin alueelle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 13 800 euroa, josta tuen osuus on 50 % eli 6 900 euroa.

Himangan Urheilijat ry:n toteuttaman hankkeen tavoitteena on uudistaa Pernun ulkoilualueen valaistusta ja turvata alueen päivittäinen harjoituskäyttö ja kuntoilu syyspimeän aikaan. Valaistus uudistetaan nykyaikaisiksi ja energiaa säästäviksi LED-valoiksi, joiden valaisuteho on parempi ja sitä kautta myös turvallisempi käyttäjille. Hankkeessa parannetaan myös alikulkusillan turvallisuutta sekä tehdään reittien osalle kunnostustöitä turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 59 983 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli 29 991 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2021–2022 aikana.

Kyläillen! -hankkeen tavoitteena on kehittää Oulaisten kyliä ja niiden tarjoamia palveluita lisäämällä kylien houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Samalla vahvistetaan kylien ja kaupungin keskustan alueen yhteistyötä ja verkostoitumista. Hankkeessa päivitetään myös kyläsuunnitelmat.

Hankkeen toimenpiteet toteutetaan yhteistyössä oulaistelaisten eri toimijoiden kanssa. Hankkeen alussa selvitetään kehittämistarpeita yhdessä kylillä toimivien yhdistysten, yritysten ja palvelujen tuottajien kanssa. Hankkeessa keskitytään tarvelähtöisyyteen ja kehittämisen lähtökohtana tulee olla asukkailta esiin nousseet tarpeet ja toiveet, jotka kytketään mukaan koko kaupungin kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteinä on muun muassa erilaisten tapahtumien järjestäminen, yhteisöllisten paikkojen ja tilojen hyödyntäminen, kylien pyöräreitistöjen, laavujen ja muiden yhteisten paikkojen lisääminen liikuntarekisteriin, kylien ikäihmisten ja muiden avuntarpeen selvittäminen sekä nuorille ja lapsille suunnatun kyläkehittämiskyselyn tekeminen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 56 750 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli 45 400 euroa. Hanke toteutetaan vuosien 2022–2024 aikana.

Aarre Sievässä -hankkeessa haetaan paikallista toimintatapaa, jolla kylien kaikenikäinen väestö ja koulut saadaan mukaan osalliseksi paikallisesta kulttuuriperinnöstä kestävällä tavalla. Samalla osallistutaan kulttuuriperinnön kestävään hyödyntämiseen ja tallentamiseen. Hankkeen kautta kunnan ja kylien kaikenikäiset asukkaat voivat osallistua kansalaistieteen kautta oman kulttuuriperintönsä tallettamiseen ja sen tutkimiseen. Samalla lapset, nuoret ja muu väestö saavat ainesta oman historiansa ymmärtämiseen ja valmiuksia kulttuuriperinnön vaalimiseen kestävällä tavalla.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kulttuuriperintökohteista yleisesti tunnettuja ja saada ne esille Sievin Topoteekkiin, jolloin niitä voidaan hyödyntää osallistavalla tavalla niin opetuksessa, yleisessä virkistyksessä kuin omatoimisessa matkailussa. Hanke tuottaa oppi- ja opastusmateriaalia eri-ikäisille kylien asukkaille, erityisesti kouluille.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 56 972 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli 45 577 euroa.  Hanke toteutetaan vuosien 2022–2023 aikana.