Hanke-esittelyssä: Sorkkahoitoyritys

Sieviläisen Olli Mäkikauppilan yritys tarjoaa sorkkahoitopalveluja nautakarjatilallisille. Pääosa asiakkaista on lypsykarjatiloja, mutta keikkoja tehdään tarvittaessa myös emolehmätiloille. Palveluja tarjotaan Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueella, sillä sorkkahoitoteline liikkuu kätevästi auton perässä trailerilla. Sorkkahoitotelineen huolto- ja pesutilat ovat Sievissä.

Sorkkahoitotyö vaatii eläimille ja ihmisille turvallisen sekä nykyaikaisen sorkkahoitotelineen. Kuva: Olli Mäkikauppila

Yrittäjän kiinnostus sorkkahoitopalveluja tarjoavan yrityksen perustamiseen heräsi maatalousalan perustutkinnon jälkeen. Mäkikauppila laajensi osaamistaan sorkkahoitotyöhön ja valmistui oppisopimuskoulutuksella sorkkahoitajan ammattiin keväällä 2022. Työ eläinten parissa on tuntunut mieluisalta.

Ammatti on vaativa ja asiakaslähtöinen palveluammatti ja työn keskiössä on eläinten hyvinvointi. Työ vaatii eläimille ja ihmisille turvallisen sekä nykyaikaisen sorkkahoitotelineen. Myös kuumavesipesuri on välttämätön tautiriskien minimoimiseksi. Rieska-Leader myönsi Leader-yritystukea yrityksen alkuinvestointeihin, kuten mm. sorkkahoitotelineen hankintaan.

– Hanke tukee aloittavan yrityksen investointimenoja, jotta maaseutu pysyy elinvoimaisena ja työllistettynä, Mäkikauppila kommentoi tuen vaikutuksia yritystoimintaansa.

 Hanke tukee aloittavan yrityksen investointimenoja, jotta maaseutu pysyy elinvoimaisena ja työllistettynä.

Sorkkahoitajan ammatti on vaativa ja asiakaslähtöinen palveluammatti. Kuva: Olli Mäkikauppila