Hanke-esittelyssä: Piipsjärven kyläyhdistyksen Kipaisu kinttupolulle -hanke

Piipsjärven kyläyhdistyksen Kipaisu kinttupolulle -hankkeessa valmistui luontopolku Piipsjärvelle. Polku on 8,5 kilometrin mittainen ja se kulkee Honkamajalta Murronperälle. Luontopolun varrelle rakennettiin talkootöin myös kaksi laavua ja pitkospuita yli kilometrin verran. Hankkeen toteuttamiseen osallistui viisi yhdistystä Piipsjärveltä ja talkoisiin osallistui yhdistysten lisäksi myös urheiluseura Oulaisten Tarun jäseniä.

Kattilalammen laavu. Kuva: Seija Jussinniemi

Piipsjärven kyläyhdistyksen Kipaisu kinttupolulle -hanke sai alkunsa syksyllä 2019 Seija Jussinniemen ideasta. Hankkeen aikana valmistui noin 8,5 kilometrin mittainen luontopolku, joka lähtee Honkamajalta ja kulkee monipuolisen maaston kautta Murronperälle. Polun varrelle rakennettiin talkootöin kaksi laavua ja noin 1 100 metriä pitkospuita. Matkan varrelle tarvittiin myös kuusi ojanylitysrumpua. Puutavara hankittiin ostoina ja osin lahjoituksena. Luontopolku sai myös opastetaulut ja painetut kartat kulkemisen helpottamiseksi.

Polku on saanut heti alkuunsa jo suuren suosion. Se täydentää ja monipuolistaa Honkamajan ympäristön hyödyntämistä ja mahdollistaa liikkujille luontokokemusten hankkimisen tältä alueelta. Talvisin polku pidetään hiihdettävänä, joten se on ympärivuotisessa käytössä. Luontopolun varrelle on vastikään valmistunut toisen hankkeen puitteissa Kattilalammen kosteikko, joka on myös mielenkiintoinen kohde matkan varrella.

Hanke toteutettiin yhteisvoimin viiden piipsjärvisen yhdistyksen kanssa.

Mukana olivat Piipsjärven kyläyhdistyksen lisäksi Piipsjärven metsästäjät, Piipsjärven Maa- ja kotitalousnaiset, Honkaranta-Käpylä Maa- ja kotitalousnaiset sekä Piipsjärven Maamiesseura. Talkoihin osallistui myös urheiluseura Oulaisten Tarun jäseniä. Maanomistajat olivat myötävaikuttamassa hankkeen onnistumisessa.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 11 000 euroa, josta 5 500 euroa Rieska-Leaderin myöntämää Leader-tukea.

Pitkospuut ja pieni laavu, Kattilaneva. Kuva: Hannu Portti