Hanke-esittelyssä: Isokummun Luomun lammaspaimenlomat

Sievissä sijaitsevan Isokummun Luomu Oy:n hankkeessa investoitiin mökkirakennukseen ja siten lisättiin yrityksen palveluntarjontaa muun muassa lammaspaimenlomien tarjonnalla. Lomamökki sijaitsee Kalajoella lammaslaitumen laidalla, jonka niityille lampaat pääsevät laiduntamaan kesäkuun puolivälissä.

Lomamökki sijaitsee Kalajoella lammaslaitumen laidalla, jonka niityille lampaat pääsevät laiduntamaan kesäkuun puolivälissä.

Viikonmittainen lammaspaimenloma pitää sisällään alueeseen tutustumista, lammasaitojen kunnon tarkistamista, lampaiden bongailua ja tietoa laidunalueen maisemanhoidosta. Hankkeen investointia hyödynnetään myös yrityksen Green Care -toiminnassa – tilalla järjestetään Green Care -työtoimintaa, joka ylläpitää ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Työtoiminta perustuu erilaisiin luontoperustaisiin menetelmiin, joissa apuna käytetään eläimiä ja luontoympäristöä.

Hankkeessa tehty investointi on kasvattanut yrityksen liiketoimintaa. Lomatoiminta tavoittaa uutta kohderyhmää, joita yrityksen kehräämötoiminnalla ei niinkään tavoiteta. Yrityksen eri liiketoiminnat, kuten kehräämö, lammastila ja lomatoiminta tukevat toisiaan: esimerkiksi lammastilalta lampaista kehrätyt villat jatkokäsitellään Isokummun Kehräämössä.

Isokummun Luomu Oy on kehittänyt toimintansa aikana luonnonmukaista toimintaa ja luonnon monimuotoisuutta monien yhteistyötahojen kanssa. Kalajoen natura2000-alueen kunnostaminen on ollut yrityksen toiminnassa yksi tärkeä osa ja mökki-investointi tukee tätä alueen kehittämistä. Isokummun Luomu on mukana myös yhtenä kohteena Susilife-projektissa, jossa rakennetaan petoaidat alueelle ja tuodaan tietoutta samalla projektin kautta.

Kansallista Luonnonlaidunpäivää vietetään ensimmäistä kertaa 18.6.2022 ja myös Isokummun Luomu osallistuu tähän teemapäivään. Isokummun tapahtuman aikana kuullaan Kalajoen laitumen hoidosta vuosien varrella ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tarjolla on ruokaa, kahvia ja myytäviä tilan tuotteita!

Rieska-Leader myönsi Isokummun Luomu Oy:n hankkeelle Leader-yritysrahoitusta, joka on 35 prosenttia hankkeen kokonaiskustannusarviosta.

Kuvat: Isokummun Luomu

Kansallista Luonnonlaidunpäivää vietetään ensimmäistä kertaa 18.6.2022 ja myös Isokummun Luomu osallistuu tähän teemapäivään. Isokummun tapahtuman aikana kuullaan Kalajoen laitumen hoidosta vuosien varrella ja tulevaisuuden suunnitelmista. Tarjolla on ruokaa, kahvia ja myytäviä tilan tuotteita!