Alavieskan vetovoima lisäsi alueen elinvoimaisuutta

Alavieskan Yrittäjät ry toteutti Rieska-Leaderin rahoittamaa Alavieskan vetovoima -hanketta vuosina 2021-23. Hankkeen kautta pyrittiin paitsi vahvistamaan kuntalaisten uskoa ja luottamusta omiin mahdollisuuksiin myös vahvistamaan heidän näkemystään alueensa houkuttelevuudesta. Hanke kietoutui kiinteästi yrittämisen mahdollisuuksiin sekä Alavieskan alueen elinvoimaisuuden, vetovoiman, houkuttelevuuden ja toiminnallisuuden kasvattamiseen.

Alavieska loistaa -tapahtuma keräsi runsaasti osallistuja. Kuva: Helinä Koskela

Hankkeen aikana toteutetut tapahtumat ja kehittämistoimet tehtiin yhdessä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Keskiössä oli tuunaus, kierrätys ja uudelleenkäyttö – hankkeessa hyödynnettiin omaa osaamista ja jo olemassa olevaa. Hankkeessa koetut onnistumiset vahvistivat myönteistä ilmapiiriä, joka puolestaan luo uskoa omiin mahdollisuuksiin. Ideoiden onnistuneesta toteuttamisesta luotiin pysyvä toimintamalli.

– Alavieskan Vetovoima -hanke sujui alun poikkeustilanteesta huolimatta hyvin. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa ”alavieskalaisten näköisiä” tapahtumia yhdessä kuntalaisten, yrittäjien, järjestöjen ym. toimijoiden kanssa, ja se tavoite saavutettiin, hankkeen vetäjänä toiminut Helinä Koskela sanoo ja jatkaa:

– Kuntalaisten osallistuminen tapahtumiin ja talkoisiin oli yksi hankkeen onnistumisen mittareista. Kävijöitä tapahtumissa kävi yli odotetun ja heiltä saatu palaute oli positiivista. Kunnan elinvoimaisuuden, viihtyvyyden ja tulevaisuuden turvaamisen takia toimintaa saatiin kehitettyä ympärivuotiseksi. Hankkeen aikana saimme kasvatettua Alavieskan alueen elinvoimaisuutta, (kaupallista) vetovoimaa, houkuttelevuutta ja toiminnallisuuttakin.

Alavieskan vetovoiman toteuttamia isompia tapahtumia olivat esimerkiksi Alavieska Motor Weekend ja Alavieska loistaa -tapahtuma. Näitä tapahtumia on toteutettu vielä hankkeen päättymisenkin jälkeen.

– Hyväksi havaitut käytänteet yhdessä järjestämisestä jäivät elämään, Koskela sanoo.

Alavieska Motor Weekend oli suosittu tapahtuma, jossa kävijämäärä ylitti odotukset. Kuvat: Helinä Koskela

Alavieska loistaa -tapahtuma.