Ristivuoren laskettelurinnettä uudistettiin Merijärven kunnan hankkeessa

Merijärven kunnan Luontoliikunnasta kuntoon -hankkeessa on kehitetty alueen luontoliikuntamahdollisuuksia. Tässä Rieska-Leaderin rahoittamassa hankkeessa on rakennettu mm. kuntoportaat kirkonkylän Pappilanmäelle sekä luontopolku välille kirkonkylä-Ristivuori. Polku toimii talvisin hiihtolatuna. Myös Ristivuoren laskettelurinnettä on muokattu ja rinne on nyt avoinna laskijoille.

Ristivuoren laskettelurinne on avattu tälle talvea. Kuva: Luontoliikunnasta kuntoon -hanke

Ristivuoren laskettelurinne on ollut käytössä 90-luvulta lähtien, joten rinteen uudistaminen oli tarpeen. Idea rinteen muokkauksesta saatiin rinteen käyttäjiltä ja Merijärven kunnassa katsottiin aiheelliseksi aloittaa kehittämishanke palautteiden pohjalta. Hankkeen laittoi alulle Merijärven vapaa-aikatoimi vuonna 2020 ja hanke jatkuu vuoden 2023 loppuun saakka.

Rinteen muokkaus on teetätetty urakoitsijalla, mutta talkootunteja on käytetty alueen raivaukseen. Tämän vuoden aikana rinnettä tullaan vielä viimeistelemään ja laskettelurinteen kupeeseen on tarkoitus rakentaa talkoilla laavukota.

– Hankkeen alussa rinteessä tehtiin mittauksia ja niiden perusteella laadittiin suunnitelmat. Suunnitelmissa otettiin huomioon myös kuntalaisten antama palaute. Maata rinteeseen on ajettu useita tuhansia kuutioita ja näin rinneprofiili on saatu sellaiseksi, että vauhti riittää alas asti eikä lähtö mäen laelta ole liian jyrkkä, kertoo hankevetäjä Leena Saukko.

Rinne on avoinna talvilomaviikolla joka päivä 4.-12.3.2023 klo 11–16 (tiistai 7.3. poikkeuksellisesti klo 12–16). Aukioloajoista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sekä Merijärven 4H:n että kunnan Facebook-sivuilla.

Rinne oli avoinna ensimmäistä kertaa tälle talvea 24.-26.2.2023.

– Laskijoita oli aika ajoin jonoksi asti ja saatu palaute on tähän mennessä ollut erittäin positiivista, Saukko iloitsee.

Rinne on avoinna talvilomaviikolla joka päivä 4.-12.3.2023 klo 11–16 (tiistai 7.3. poikkeuksellisesti klo 12–16). Aukioloajoista ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan sekä Merijärven 4H:n että kunnan Facebook-sivuilla.

Rinne on ollut suosittu ulkoilupaikka. Kuva: Luontoliikunnasta kuntoon -hanke.