Rieska-Leader ry:n syyskokous 2023

Aika: to 23.11.2023 klo 18.30 (kahvitus klo 18)

Paikka: Kuntien Hetapalveluiden talo, Rautatiekatu 21, 84100 Ylivieska

Ennen syyskokouksen alkua tutustutaan Rieska-Leaderin uusiin toimitiloihin Kuntien Hetapalveluiden talossa. Kokoukseen osallistujille jaetaan Rieska-Leaderin juhlajulkaisu ohjelmakaudelta 2014-22, johon on koottu kaudelta muutamia hyviä hanke-esimerkkejä.

Syyskokoukseen on myös mahdollista osallistua etänä Teams-kautta. Tätä varten ilmoita sähköpostiosoitteesi viimeistään tiistaina 21.11.2022 klo 16.00 mennessä osoitteeseen toimisto@rieskaleader.fi Lähetämme linkin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen!

Tervetuloa!

Käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024
  6. Valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
  7. Valitaan varsinaisista jäsenistä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
  8. Valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  10. Päätetään kokous