Rahoitusta nuorten omille projekteille!

Nuorten omille hankkeille tarkoitettu Nuoriso Leader -rahoitus on jatkuvasti haettavana, eli hakemuksia voi jättää milloin tahansa. Saapuneet hakemukset käsitellään kolmen kuukauden välein maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun alussa. Seuraavaan joulukuiseen käsittelykertaan halutut hakemukset tulee jättää marraskuun loppuun mennessä osoitteessa www.nuorisoleader.fi. Marraskuun loppuun mennessä saapuneisiin Nuoriso-Leader-hakemuksiin on mahdollista saada rahoitusta jo ennen joulua!

Nyt siis nuoret suunnittelemaan omia pienimuotoisia projekteja!

Nuoriso Leader on rahoitusväline nuorten omille hankkeille ja sen tavoitteena on saada nuoret omien hankkeidensa suunnittelun ja toteuttamisen kautta mukaan laajempaan kotiseutunsa kehittämistyöhön. Rahoitettava toiminta voi olla esimerkiksi yhteisten harrastusvälineiden tai pelien hankinta yhteisiin tiloihin – lähes mitä tahansa, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat! Viime vuonna toteutetuissa Nuoriso Leader -projekteissa hankittiin muun muassa voimannostotanko ja painonnostovälinetä, kunnostettiin bussikatosta, hankittiin pelejä yhteisiin tiloihin sekä musiikkivälineitä tanssiryhmälle.

Nuoriso Leader -rahoituksia voivat hakea 13–25-vuotiaat nuoret vähintään kolmen nuoren ryhmässä. Ryhmällä tulee olla myös yksi nimetty täysi-ikäinen vastuuaikuinen. Tuen määrä on 100–500 euroa projektin kustannuksista riippuen, kuitenkin 90–100 % kokonaiskustannuksista. Nuoriso-Leader-projektilla on mahdollisuus myös jatkototeutusrahaan, sillä vuoden paras projekti palkitaan 250 euron jatkototeutusrahalla!

Nuoriso Leader-hakemusten lisäksi myös Bisnes- ja Yhteisö-Leader-hakemuksia kannattaa suunnitella ja hakea. Yhteisö-Leaderin seuraava hakujakso päättyy helmikuussa 2022 ja Bisnes-Leader-hakemukset käsitellään heti hakemuksen saavuttua. Yritystuki- ja hanketukihakemuksia käsitellään seuraavassa hallituksen hankkeidenkäsittelykokouksessa ensi vuoden alkupuolella. Toimiston väki neuvoo mielellään hankkeiden suunnittelussa ja rahoitusten hakemisessa!

Mukavaa marraskuuta!