Nuoriso Leader – Rahoitusta ja toimintaa nuorille

Nuoriso Leader on toiminut alueen nuorten hyväksi jo vuodesta 2010 lähtien. Se kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan sekä tukee yhdessä tekemistä ja yrittäjyyttä. Pohjois-Pohjanmaalla toimii viisi Leader-ryhmää, joilla kaikilla on Nuoriso Leader -rahoitus käytössään sekä aktiivinen nuorisotyöryhmä.

Nuoria Suomesta, Skotlannista, Saksasta, Italiasta ja Hollannista kokoontui Kalajoelle kesällä 2018. Nuorisotyöryhmä verkostoituu alueen nuorisotyöryhmiin sekä muihin nuoriin ympäri Suomen kuin kansainvälisestikin.

Nuorten omille ideoille

Nuoriso Leader -rahoitus on 13–25-vuotiaiden omien projektien toteuttamiseen sekä yrityskokeiluihin tarkoitettu rahoitusväline. Rahoitusta myönnetään nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse tekijöinä. Tarkoituksena on kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan.  Tukea voidaan myöntää 100–500 € eli 90–100 % projektin kustannuksista. Yksityiskohdat vaihtelevat hieman alueittain. Nuoriso Leader -hakemukset käsittelevät nuorisotyöryhmät, jotka koostuvat oman alueen Leader-ryhmän nuorista.

Nuoriso Leader -hakemukset käsittelevät nuorisotyöryhmät, jotka koostuvat oman alueen Leader-ryhmän nuorista.

Mihin rahoitusta voi hakea?

Nuoriso Leader -rahoitusta voi hakea esimerkiksi yhteisten harrastusvälineiden hankintaan, tapahtuman järjestämiseen, alueen viihtyvyyden parantamiseen, yritystoiminnan aloittamiseen tai kehittämiseen – Lähes mihin tahansa, jonka nuoret itse suunnittelevat, toteuttavat ja raportoivat. Toiminnan tulee olla päihteetöntä.

Yksi viime vuonna Nuoriso Leader -rahoitusta saaneista nuorisoryhmistä on Ylivieskan nuorisopalvelut, jotka hankkivat äänityslaitteet musiikin tekoa varten. Ylivieskan nuorisotalon Äänitysstudio-projekti valittiin vuoden 2023 Nuoriso Leader -projektiksi ja se palkittiin 250 € jatkototeutusrahalla. Kuva: Jenna Alatalo.

 

Nuorisotyöryhmä kehittää omaa aluettaan 

Työryhmätoiminnan tavoitteena on kehittää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia alueelliseen kehittämiseen sekä osallistaa nuoria mukaan toimintaan. Lähtökohtana on, että nuoret toimivat aktiivisesti Nuoriso Leader -toiminnan ytimessä. Työryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja siihen voi osallistua, vaikka olisi muuttanut toiselle paikkakunnalle esim. opintojen vuoksi. Tärkeintä on into vaikuttaa ja toimia! Kokouksista maksetaan palkkio ja matkakorvaukset. Työryhmätoiminnasta saa halutessaan myös todistuksen esimerkiksi CV:tä varten.

Nuorisotyöryhmä käsittelee Nuoriso Leader -hakemukset, kehittää Nuoriso Leader -toimintaa ja verkostoituu alueemme nuorisotyöryhmiin sekä muihin nuoriin ympäri Suomen kuin kansainvälisestikin. Nuorisotyöryhmä nostaa esille nuorten toiveita oman alueensa kehittämiseksi, toimii viestinvälittäjänä nuorten ja Leader-hallitusten välillä sekä toimii nuorisoon liittyvien hankkeiden asiantuntijana – Nuorisotyöryhmä vaikuttaa alueen kehittämiseen nuorten näkökulmasta.

Lisätietoa Nuoriso Leader -rahoituksesta ja -toiminnasta löytyy täältä.

Rieska-Leaderin nuorisotyöryhmän teki opintomatkan Skotlannin Aviemoreen toukokuussa 2024. Matkakumppaneina olivat Keskipiste-Leaderin nuoret. Opintomatkalla päivitettiin kuulumiset paikallisten nuorisotyöryhmien kanssa ja mietittiin, millaista yhteistyötä voitaisiin tehdä myös jatkossa.