Leader-tukea yhteensä 162 200 euroa – Syyskuun rahoituskuulumiset

Rieska-Leader ry:n hallitus puolsi syyskuun kokouksessaan neljän yrityshankkeen sekä viiden yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä reilut 139 000 euroa. Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat noin 185 000 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 50–90 prosenttia.

Yritystukea myönnettiin yhteensä noin 23 200 euron edestä, kun hankkeiden kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä noin 49 000 €. Yritystuen osuus uudella rahoituskaudella 2023–2027 on investoinneissa 40 % ja energiainvestoinneissa 30 % hankkeen kokonaiskustannusarviosta. Lisäksi yrityksille voidaan myöntää uutena tukimuotona pieniä rahoituksia. Nämä uudet yritystukivälineet on tarkoitettu yrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen, maatalouden kokeiluun sekä päätoimiseen ja osa-aikaiseen yrittämiseen.

ELY-keskus tekee vielä puolletuille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

Seuraava hallituksen hankekokous pidetään 19.10. ja 23.11. Marraskuun hankekokoukseen tukihakemusten tulee olla jätettynä Hyrrän kautta 6.11.2023 mennessä. Kysy lisää toimiston väeltä!

Bisnes-Leader-rahoituksia myönnettiin syyskuun aikana kolmelle yritykselle. Bisnes-Leader-, Yhteisö-Leader- ja Nuoriso Leader -rahoitusten haku on jatkuvaa ja hakemukset jätetään Rieska-Leaderin nettisivujen kautta.

Syyskuun hankekokous pidettiin Kannuksessa. Kokouksen päätteeksi Rieska-Leaderin toimiston ja hallituksen väki kävi katsomassa Rieska-Leaderin rahoittamia liikuntapaikkoja Kitinkannuksessa. Kuva: Rieska-Leader ry

HANKETUET, SYYSKUU 2023

Tapahtumat Kannuksessa kasvamaan/YritysKannus Oy

YritysKannus Oy:lle myönnettiin valmistelurahaa yritysryhmähankkeen valmisteluun. YritysKannus suunnittelee yritysryhmähanketta kannuslaisille yrityksille, joiden toimintaan sisältyy yleisötapahtumien järjestämistä. Tuki käytetään mm. yritysryhmän koostamiseen, tarpeiden kartoittamiseen sekä hankehakemuksen valmisteluun.

Tuki on vakioitu kertakorvaus 5 000 € yritysryhmähankkeen valmisteluun. Hanke toteutetaan vuoden 2023 aikana.

 

KortteliKahvilasta 65+ Kahvia ja Kavereita! /Yhteisestä Ovesta ry

Yhteisestä Ovesta ry:n kehittämishankkeessa suunnitellaan kotona asuville ikäihmisille tarkoitettuja, maksuttomia lähitoimintapisteitä – ns. matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja – Ylivieskan keskustan eri alueille ja sivukylille. SenioriKahvilat tulevat toimimaan kylillä ja KortteliKahvilat kaupungin keskusta-alueella.

Ylivieskan keskustaan on muuttanut/muuttaa paljon ikäihmisiä sekä sivukyliltä että naapurikunnista – ja kauempaakin. Tapaamiset lähitoimintapisteissä auttavat tutustumaan naapurustossa asuviin ikätovereihin, sosiaalistumaan ja kotoutumaan uuteen asuinympäristöön. Vertaisten tapaaminen virkistää mieltä ja vähentää koettua yksinäisyyttä sekä parantaa hyvinvointia.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio yhdelle vuodelle on noin 54 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 80 % eli n. 43 200 euroa.

 

Kuivin jaloin aikuisuuteen – KuJa-hanke/Ylivieskan kaupunki

Kuivin jaloin aikuisuuteen – eli KuJa -hankkeen – päätavoitteena on kehittää Ylivieskaan jalkautuvan nuorisotyön malli ja viedä toiminta käytäntöön. Nuoret halutaan tavoittaa heidän omissa toimintaympäristöissään – siellä, missä he kulloinkin ovat. Hankkeella tuetaan lasten ja nuorten matkaa aikuisuuteen tarjoamalla kuuntelevan aikuisen tukea. Hanke tähtää nuorten hyvinvointiin ja sitä kautta koko ympäröivän yhteisön parempaan vointiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat nuoret. Yhteistyökumppaneita hankkeessa tulee olemaan laajasti, sillä toimintaan on tärkeää saada koulutettua vapaaehtoisia aikuisia mukaan jalkautumaan nuorten pariin. Pyrkimyksenä on, että hankkeen jälkeen toiminta juurrutetaan osaksi kaupungin omaa toimintaa ja kaupungin nuoret kaikkialla – myös sivukylillä – voivat hyvin ja löytävät tien hyvään aikuisuuteen. Tavoitteena on, että nuoret saavat mahdollisesti tarvitsemansa tuen ja avun tarpeeksi aikaisin kohtaamalla aidosti välittävän ja kuuntelevan aikuisen matkallaan kuivin jaloin aikuisuuteen.

Hankkeeseen liittyy myös investointihanke jalkautuvaan työhön hankittavasta käytetystä matkailuautosta. Tämä Wauto on tärkeä väline, jotta jalkautuminen keskustan ulkopuolelle – niin iltaisin kuin myös koulupäivinä – onnistuu. Wauto-toiminta on Aseman Lapset ry:n toimintamalli, josta toimintaan saadaan koulutustukea ja opastusta.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio yhdelle vuodelle on noin 64 200 euroa, josta Leader-tuen osuus on 90 % eli 57 800 euroa. Korkeampi tukiprosentti voi olla mahdollinen hankkeissa, joiden kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

 

Wauto Ylivieska – Wauhtia kaduille ja kylille/Ylivieskan kaupunki

Ylivieskan kaupungin investointihankkeessa hankitaan käytetty ja valmiiksi teipattu matkailuauto – Wauto-Ilves – liikkuvan nuorisotyön välineeksi Aseman Lapset ry:ltä.

Wautolla on mahdollista tuoda nuorisotila ja turvalliset aikuiset sinne, missä nuoret kulloinkin ovat. Wauto on ollut koekäytössä Ylivieskassa kesällä 2020.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 10 000 euroa, josta Leader-tuen osuus on 75 % eli 7 500 euroa.

 

Kannuksen koirapuistohanke/Kannuksen Koiruudet ry

Kannuksen Koiruudet on Kannuksessa toimiva vuonna 2001 perustettu aktiivinen koirayhdistys. Yhdistyksen yleishyödyllisessä investointihankkeessa rakennetaan Kannukseen koirapuisto raviradan alueelle. Koirapuiston maapohja muokataan puistolle sopivaksi ja alueelle rakennetaan sopivat aidat sekä valaistus.

Hankkeen tavoitteena on lisätä alueen asukkaiden ja vierailijoiden ulkoilumahdollisuuksia koiriensa kanssa. Koirapuiston tavoitteena on tarjota helposti saavutettavissa oleva ja turvallinen paikka kohdata myös muita koirakoita. Koirapuisto tulee olemaan kaikkien vapaassa käytössä ilman maksua.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kannuslaiset koirien omistajat, vierailevat koiraihmiset, koiraa harkitsevat ihmiset, kennellinjan opiskelijat sekä muut ulkoilevat kannuslaiset. Koirapuistoa voidaan myös hyödyntää erilaisten koirakoulutusten – sekä muiden vastaavien tapahtumien – järjestämisessä.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 51 600 euroa, josta Leader-tuen osuus on 50 % eli n. 25 800 euroa.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, SYYSKUU 2023

Kannus: 2 kpl

Oulainen: 1 kpl

Ylivieska: 1 kpl

Rieska-Leaderin rahoittama katsomo Kitinkannuksessa. Kuva: Rieska-Leader ry