Hallitus kokoontui Himangalla – Leader-tukea myönnettiin 241 110 euron edestä

Rieska-Leaderin hallituksen kokous pidettiin 23.5.2024 Tomujoen Kylätalolla Himangalla. Hallitus puolsi toukokuun kokouksessaan yhdeksän yrityshankkeen sekä seitsemän yleishyödyllisen hankkeen rahoittamista. Näille hankkeille myönnettiin Leader-tukea yhteensä noin 241 110 euroa.

Yleishyödyllisille hankkeille tukea myönnettiin yhteensä 160 045 euroa. Näiden hankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat 210 858 euroa, joista Leader-tukien osuudet ovat 50–80 prosenttia. Toukokuun kokouksessa puolletuista yleishyödylliset hankkeista viisi on ns. pienhankkeita. Loput puolletut hankkeet ovat kehittämis- ja investointihankkeita.

Leader-yritystukea myönnettiin yhteensä noin 81 060 euroa. Yrityshankkeiden yhteenlasketut kokonaiskustannusarviot ovat yhteensä 177 900 €. Myönnetystä tukimäärästä 16 500 euroa on kertakorvauksellisia rahoituksia yritystoiminnan kehittämiseen (3 kpl) ja yritystoiminnan kokeiluun (3 kpl). Loput ovat yritysten investointitukia. Investointituen osuus kokonaiskustannusarviosta on 40 %.

ELY-keskus tekee vielä puolletuille tukihakemuksille laillisuustarkastuksen.

Rieska-Leaderin hallitus kokoontui Tomujoen Kylätalolla Himangalla.

HANKETUET, TOUKOKUU 2024

 

Ulkoratsastuskentän parantaminen/Jokilaakson Ratsastajat ry

Jokilaakson Ratsastajien ulkoratsastuskenttä sijaitsee Ylivieskassa Keskisen raviradan vieressä. Kenttä on ollut käytössä jo useampia vuosia, eikä ulkoratsastuskentälle ei ole tehty aiemmin pohjaremonttia.

Yhdistys parantaa pienhankkeessaan ratsastuskentän kuntoa – Kentälle tehdään salaojitus sekä tasataan sen pintaa. Ratsastuskentän tasaamisessa hyödynnetään vanhaa pintamateriaalia sekä ajetaan uutta pintaa.

Yleishyödyllisen pienhankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 000 euroa, josta tuen osuus on 75 % eli 4 500 euroa.

 

Hirvimajan korjaustyöt/Piipsjärven Metsästäjät ry

Piipsjärven Metsästäjien pienhankkeessa kunnostetaan mökki ja puucee, jotka sijaitsevat aiemmin Leader-rahoitusta saaneen luontopolun läheisyydessä. Luontopolku kuuluu osaksi Vihannin kinttupolkuja.

Mökki palvelee monia luontoliikkujia sekä metsästäjiä, jotka ovat käyttäneet mökkiä lämmittelyyn ja evästauoille. Mökki toimii hankkeen jälkeen avoimena taukopaikkana, jossa on yöpymismahdollisuus luontopolulla kulkeville.

Yleishyödyllisen pienhankkeen kokonaiskustannusarvio on 7 826 euroa, josta tuen osuus on 75 % eli n. 5 870 euroa.

 

Ristivuoren välineet uusiksi/Merijärven 4H-yhdistys r.y.

Merijärven 4H-yhdistys järjestää monipuolista toimintaa lapsille ja nuorille. Toimintaan kuuluu myös Ristivuoren laskettelurinteen toiminnasta vastaaminen. Ristivuori on tärkeä kuntalaisten virkistäytymisalue, jonka laskettelumäessä vierailee myös ulkopaikkakuntalaisia.

Yhdistyksen pienhankkeessa uusitaan Ristivuoren laskettelurinteen lasketteluvälineitä. Lasketteluvälineet hankitaan käytettyinä, mutta kuitenkin niin, että ne ovat huollettuja, helposti säädettävät, laadukkaat ja turvallisuusvaatimukset täyttävät – 4H:n arvoihin sopii kierrätys ja kestävä kuluttaminen.

Yleishyödyllisen pienhankkeen kokonaiskustannusarvio on 5 250 euroa, josta tuen osuus on 75 % eli n. 3 938 euroa.

Ristivuori on koko perheen laskettelupaikka. Kuva: Ulla Nivala

 

Pleuna – Siiponjoen Helmi/Kalajoen Rotaryklubi ry

Pleuna ja Siiponjoki ovat merkittävä osa Kalajoen luontomatkailua. Pleuna on suosittu retkikohde ja yksi etappi 20 kilometrin mittaisella Siiponjoen retkeilyreitillä.

Kalajoen Rotaryklubi on vuodesta 1994 huoltanut talkootöin Pleunaan rakentamaansa laavua. Laavun lisäksi paikassa on pieni puulato ja erillinen tulipaikka sekä irtokalusteita. Kalajoen Roraryklubin investointihankkeessa vanhan laavun tilalle hankitaan kotagrillillä varustettu kotalaavu. Puulato korvataan suuremmalla huoltokäyntien harventamiseksi. Ulkotulipaikan rakenteita uusitaan sekä maapohjaa tasoitetaan ja pyritään ennallistamaan tarkoitukseen sopivilla murskeilla. Pleunaan johtava jyrkkä ja kuoppainen kävely- ja pyöräilypolku tasoitetaan. Toimenpiteissä noudatetaan Natura-alueiden rajoituksia.

Kalajoen Rotaryklubi huolehtii kotalaavun ja muiden rakenteiden ylläpidosta, ympäristön siisteydestä sekä polttopuiden saatavuudesta. Pleuna on avoin virkistyskäyttöön kaikille luonnossa liikkujille.

Yleishyödyllisen investointihankkeen kokonaiskustannusarvio on 24 530 euroa, josta tuen osuus on 50 % eli 12 265 euroa.

 

Tarvikkeiden hankinnat/V & U-seura Ylivieskan Kuula r.y.

Ylivieskan Kuulan suunnistusjaosto järjestää tulevana kesänä ampumasuunnistuksen arvokisoja Alavieskan Lumikurussa. Tapahtumien järjestämiseen jaosto hankkii lisää Emit-leimasimia. Hankittavat rastileimasimet mahdollistavat tulevaisuudessa suurempien tapahtumien järjestämisen ja jatkossa niitä käytetään myös suunnistuksen iltarasteilla.

Ylivieskan Kuulan hiihtojaosto laajentaa urheilutarjontaansa ja jatkaa hiihtokautta myös kesäajalle. Leader-rahalla hankitaan perinteisen ja vapaan tyylin rullasuksia, jotka ovat hiihtoa harrastavien lasten ja nuorten käytössä.

Yleishyödyllisen pienhankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 597 euroa, josta tuen osuus on 75 % eli n. 4 948 euroa.

 

Lumikurun suunnistuskarttojen kehittäminen/Alavieskan Viri ry

Alavieskan Virin pienhankkeessa uusitaan suunnistuskartat Alavieskassa sijaitsevan Lumikurun alueelle. Lumikurun aikaisemmat kartat eivät täytä nykyaikaisia vaatimuksia, eikä niiden päivitys ole mahdollista. Tulevaisuudessa uudistettujen suunnistuskarttojen päivittäminen onnistuu seuratyönä.

Lumikurussa on tarkoitus järjestää kesällä 2024 ampumasuunnistuksen arvokisat, joissa ehtona on nykyaikainen suunnistuskartta. Kilpailut ovat kolmipäiväiset ja tuovat Alavieskaan useita maajoukkueita ja ampumasuunnistajia.

Yleishyödyllisen pienhankkeen kokonaiskustannusarvio on 6 629 euroa, josta tuen osuus on 80 % eli n. 5 300 euroa.

Lumikurun alueen suunnistuskartat uusitaan Alavieskan Virin hankkeessa.

 

Yrittäjyydestä elinvoimaa/Kalajoen Yrittäjät ry

Yrittäjyydestä elinvoimaa -kehittämishanke on Kalajoen seudun yrittäjäyhdistysten yhteinen projekti, jossa keskitytään yrittäjäyhdistysten välisen kehittämis- ja verkostotoiminnan sekä uusien toimintamuotojen kokeilemiseen.

Kehittäminen kohdentuu myös yrittäjäyhdistysten ja kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen sekä uusien toimintamallien kokeilemiseen paikallisesti ja seudullisesti. Hankkeen toimenpiteet ovat suunnattu kaikille alueella toimiville yrityksille.

Kehittämishankkeen tavoitteena on muun muassa uudistaa seudullista yrittäjäyhdistysten yhteistoimintaa tarvelähtöisesti, rakentaa elinvoimaa tukevaa yhteistyötä kuntien kanssa, kehittää ja kokeilla uusia toimintamalleja yritysten elinvoimaisuutta lisäävään yhteistyöhön sekä vahvistaa yrittäjien välistä yhteyttä. Tarkoituksena on myös lisätä nuorten toimintamahdollisuuksia yrittäjäyhteisössä.

Kehittämishankkeessa mukana ovat Kalajoen, Himangan ja Alavieskan yrittäjäyhdistykset sekä Pyhäjoen yrittäjäyhdistyksestä Merijärven jaosto. Hankkeen kehittämistyöhön palkataan työntekijä, joka toteuttaa kehittämistoimenpiteitä yhdessä yhdistysten toimijoiden kanssa.

Yleishyödyllisen kehittämishankkeen kokonaiskustannusarvio on n. 154 000 euroa, josta tuen osuus on 80 % eli n. 123 200 euroa.

 

YRITYSTUET KUNNITTAIN, TOUKOKUU 2024

Kannus: 3 kpl

Oulainen: 5 kpl

Ylivieska: 1 kpl

 

Tomujoen Kylätalon ulkoterassilta avautuu kesäinen jokimaisema.

Hallituksen kokous 23.5.2024.