Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rieska-Leader ry

Yhteystiedot

Torikatu 3 (PL84)
84100 Ylivieska
sähköposti: toimisto@rieskaleader.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Laura Sorvoja
044 755 8877
laura.sorvoja@rieskaleader.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Jäsenet

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakkaiden osalta seloste koskee Hyrrä –tietojärjestelmään sisältyvien henkilötietojen käsittelytoimia Leader-ryhmän osalta. Käsittelyn kohteena ovat vain Leader-ryhmän oman toimialueen alla eritellyt tiedot. Hyrrä –tietojärjestelmästä vastaa kaikilta osin maaseutuvirasto.

Leader-ryhmän työntekijät käsittelevät rekisterin sisältämiä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyviä hanke- ja yritystukien sekä toimintarahan tukien ja maksatusten hakemustietoja sekä päätöstietoja. Lisäksi työntekijät käsittelevät ohjelman seurantaan ja raportointiin tarvittavia tietoja.

Leader –ryhmän hallituksen jäsenet käsittelevät hanke- ja yritystukien sekä toimintarahan tukihakemusten tietoja sekä näkevät kyseiset tukipäätökset.

Jäsenten osalta tietoja käytetään Rieska-Leader ry:n jäsenrekisterin hallinnointiin ja yhteydenottoihin yhdistyksen jäsenyyttä koskevissa asioissa. Rekisteriin tallennetaan tiedot yhdistyksen jäsenistä (yksityishenkilöt ja yhteisöt).

Rekisterissä  on rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja: etunimi, sukunimi, organisaation nimi ja yhteyshenkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

4. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: laura.sorvoja@rieskaleader.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa.

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Rieska-Leaderin ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.