Kysely Rieska-Leaderin toimialueen yrityksille

Rieska-Leader ry:n toimialueen yritykset ovat yksi yhdistyksen ulkoisen viestinnän kohderyhmistä. Rieska-Leaderin toimintaan kuuluu yrittäjien neuvonta ja ohjaus sekä Leader-yritysrahoitusten myöntäminen yhdistyksen sääntöjen mukaisesti.

Tällä kyselyllä halutaan selvittää, kuinka tunnettu Rieska-Leader ry on yritysten ja yrittäjien keskuudessa ja miten viestintää tulisi kehittää ko. kohderyhmän näkökulmasta. Kyselyyn toivotaan vastauksia joko yrittäjältä tai muilta yrityksessä työskenteleviltä.

Kysely on osa Rieska-Leaderille tehtävää AMK-opinnäytetyötä, jonka aiheena on yhdistyksen ulkoisen viestinnän kehittäminen. Kyselystä saatavia tuloksia hyödynnetään Rieska-Leaderin ulkoisen viestinnän kehittämistyössä.

Kysely toteutetaan anonyymisti niin, että vastaajan henkilöllisyys ei paljastu missään vaiheessa kyselyä tai tulosten analysointia.

Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/23E0C9919FF15F36

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

Lisätietoja:

Anne-Mari Ojala

viestintä ja tiedotus, Leader-neuvoja

Rieska-Leader ry

anne-mari.ojala@rieskaleader.fi

Hyvää pääsiäisen aikaa!